Impregnare Sub Presiune, Autoclavă Solvenţi Şi Diluanţi