DEFINIREAVTERMENILOR INCOTERM

EXW FCA FAS FOB CFR CIF DAT CPT DAP CIP DDP
Încărcare în camion (transportator) Cumpărător Vanzator Vanzator Vanzator Vanzator Vanzator Vanzator Vanzator Vanzator Vanzator Vanzator
Export - declaraţie vamală Cumpărător Vanzator Vanzator Vanzator Vanzator Vanzator Vanzator Vanzator Vanzator Vanzator Vanzator
Transport la portul de export Cumpărător Vanzator Vanzator Vanzator Vanzator Vanzator Vanzator Vanzator Vanzator Vanzator Vanzator
Descărcarea camionului în portul de export Cumpărător Cumpărător Vanzator Vanzator Vanzator Vanzator Vanzator Vanzator Vanzator Vanzator Vanzator
Taxe de încărcare în portul de export Cumpărător Cumpărător Cumpărător Vanzator Vanzator Vanzator Vanzator Vanzator Vanzator Vanzator Vanzator
Transport la portul de import Cumpărător Cumpărător Cumpărător Cumpărător Vanzator Vanzator Vanzator Vanzator Vanzator Vanzator Vanzator
Taxe de descărcare în portul de import Cumpărător Cumpărător Cumpărător Cumpărător Cumpărător Cumpărător Vanzator Vanzator Vanzator Vanzator Vanzator
Încărcare în camion în portul de import Cumpărător Cumpărător Cumpărător Cumpărător Cumpărător Cumpărător Cumpărător Vanzator Vanzator Vanzator Vanzator
Transport la destinaţie Cumpărător Cumpărător Cumpărător Cumpărător Cumpărător Cumpărător Cumpărător Vanzator Vanzator Vanzator Vanzator
Asigurare Cumpărător Cumpărător Cumpărător Cumpărător Cumpărător Seller Cumpărător Cumpărător Vanzator Vanzator Vanzator
Vămuire a bunurilor pentru import Cumpărător Cumpărător Cumpărător Cumpărător Cumpărător Cumpărător Cumpărător Cumpărător Cumpărător Cumpărător Vanzator
Taxe de import Cumpărător Cumpărător Cumpărător Cumpărător Cumpărător Cumpărător Cumpărător Cumpărător Cumpărător Cumpărător Vanzator
Aceasta explicatie a termenilor Incoterm™ a fost prescurtata su nu trebuie sa fie singura sursa in stabilirea termenilor contractuali. Informatie aditionala este disponibila la Camera Internationala de Comert

Cum sunt impartite costurile intre cumparator si vinzator in acord cu termenii Incoterm folositi Click aici
Incoterm Definirea
EXW EX Works...named place
(Ex Works….numele locului)
“Ex works” inseamna ca vinzatorul livreaza la locul precizat bunurile la dispozitia cumparatorului(ex:uzina, casa de expeditii, etc) fara taxe platite pentru export si neincarcat in mijlocul de transport.
Cumparatorul trebuie sa suporte toate costurile si riscurile implicate in preluarea bunurilor de la depozitul vinzatorului.
FOLOSINTA: Orice mijloc de transport, inclusiv compus
FCA Free CArrier…named place
(Free Carrier….numele locului)
“Free carrier” inseamna ca vinzatorul livreaza bunurile,cu taxe platite, transportatorului nominalizat de cumparator la locul precizat.
Vinzatorul trebuie sa suporte toate riscurile de pierdere sau deteriorare ale bunurilor pina la livrarea efectiva a acestora.
FOLOSINTA: Orice mijloc de transport, inclusiv compus
FAS Free Alongside Ship…named port of shipment
(Free Alongside Ship…numele portului)
“Free Alongside Ship” inseamna ca vinzatorul livreaza bunurile de-a lungul vasului in portul de incarcare.
Cumparatorul trebuie sa suporte toate costurile si riscurile de pierdere sau deteriorare a bunurilor din acel moment.
Uzanta FAS impune cumparatorului sa plateasca taxele de export.
FOLOSINTA: Trasnport maritim si terestru doar
FOB Free On Board… named port of shipment
(Free On Board…numele portului)
“Free On Board” inseamna ca vinzatorul livreaza bunurile incarcate la bordul navei in portul specificat
Cumparatorul trebuie sa suporte toate costurile si riscurile de pierdere sau deteriorare ale bunurilor din acel moment. Uzanta FOB impune vinzatorului sa plateasca efectueze formalitatile de export.
FOLOSINTA: Trasnport maritim si terestru doar
CFR Cost and Freight… named port of destination
(Cost And Freight-numele portului de destinatie)
“Cost and Freight” inseamna livrarea cu taxele de incarcare pe nava platite, in portul specificat.
Vinzatorul trebuie sa plateasca costurile si manipularile necesare pentru a aduce bunurile in portul de destinatie si sa suporte riscurile de pierdere sau deteriorare a bunurilor pina ce trec la bordul navei in portul de destinatie.
Uzanta CFR presupune ca vinzatorul efectueaza formalitatile de export.
FOLOSINTA: Trasnport maritim si terestru doar
CIF Cost, Insurance, Freight… named port of destination
(Cost, Insurance snd Freight…numele portului de destinatie)
“Cost, Insurance and Freight” inseamna livrarea cu taxele de incarcare pe nava platite.
Vinzatorul trebuie sa plateasca costurile si taxele necesare pentru a aduce bunurile in portul de destinatie si sa suporte toate riscurile de pierdere sau deterioare ale bunurilor pina la bordul vasului .
In uzanta CIF vinzatorul procura de asemenea asigurarea impotriva riscului de pierdere sau deteriorare a bunurilor in timpul transportului
FOLOSINTA: Trasnport maritim si terestru doar
DAT Livrat la terminal (terminal numit)
Vânzătorul plăteşte transportul la terminal, cu excepţia costurilor legate de import, şi îşi asumă toate riscurile până când bunurile sunt descărcate la terminal.
FOLOSINTA:
CPT Carriage Paid To… named place of destination
(Carriage Paid To…numele locului de destinatie)
“Carriage Paid To” inseamna livrarea in conditiile in care vinzatorul preda bunurile transportatorului nominalizat .
Vinzatorul plateste aditional costul transportului necesar sa aduca bunurile la destinatie si suporta toate riscurile de pierdere sau deteriorare ale bunurilor pina la livrarea efectiva.
FOLOSINTA: Orice mijloc de transport, inclusiv compus
DAP Livrat la locul convenit (destinaţie numită)
Vânzătorul plăteşte transportul la locul numit, cu excepţia costurilor legate de import, şi îşi asumă toate riscurile până când bunurile sunt pregătite pentru descărcare de către cumpărător.
FOLOSINTA:
CIP Carriage and Insurance Paid To…named place of destination
(Carriage and Insurance Paid to…numele locului de destinatie)
“Carriage and Insurance Paid to…” inseamna predarea bunurilor transportatorului nominalizat.
Vinzatorul plateste aditional costul transportului pina destinatia nominalizata si suporta toate riscurile de pierdere sau deteriorare pina cind bunurile sunt livrate efectiv .In CIP vinzatorul trebuie sa procure de asemenea asigurarea impotriva riscului cumparatorului de pierdere sau deteriorare a bunurilor in timpul transportului.
FOLOSINTA: Orice mijloc de transport, inclusiv compus
DDP Delivered Duty Paid… named place of destination
(Delivered Duty Paid…numele locului de destinatie)
“Delicered Duty Paid” inseamna ca vinzatorul livreaza bunurile cumparatorului cu taxele de import paltite si nedescarcate din mijlocul de trasport la locul de destinatie.
Vinzatorul trebuie sa suporte toate costurile si riscurile implicate de aducerea bunurilor pina acolo, si , acolo unde este aplicabil, toate obligatiile livrarii (termen care include responsabilitatea pentru formalitatile vamale, taxe si alte costuri) pentru import in tara de destinatie.
FOLOSINTA: Orice mijloc de transport, inclusiv compus