Draft-ul noului Cod Silvic este pus în dezbatere. Răspunde problemelor din sector?

Sursa:
Fordaq
Vizualizări:
1663
  • text size

   Consorțiul  format  din UBV- USV-  INCDS  Marin Drăcea  se  apropie  de  finalizarea  propunerii  pentru  proiectul noului  Cod  Silvic.

  Proiectul  a  fost  lansat  în  dezbatere  cu factori  interesați  și  se pot  transmite comentarii  până  în data  de 18.05  ora  12.00 (foarte  scurt  timpul),  urmărind  link-ul:

     https://proiect.codsilvic.ro/chestionar/index.php/215263?token=IuUTZsimRIOezXQ&lang=ro

  După  această  etapă  de  consultări  realizată  de  consorțiul UBV- USV-  INCDS,  proiectul noului  Cod  Silvic  va  fi  transmis  către  Minister, care  va  derula  o  consultare  finală care  mă aștept  să  fie  mult  mai  formală  decât  procesul  de până  acum.

   Elaborarea  noului  Cod  Silvic  a ponit pe  repede înainte  ca o  cerință  în PNRR,  de  adoptare  a modificării  până  la  30 iunie  2023 și  nu  de la  o  asumare  de probleme,  de la  o cerință  de politici  publice  pentru  rezolvarea  acestor  probleme. Problemele  sunt  uriașe  și  reale,  dar  nu  de  la  ele  s-a  pornit  în elaborarea  Codului  Silvic.  Între aceste  probleme:

-suprareglementarea  indusă  de  SUMAL.  Vulnerabilizarea  activităților legale printr-o  legislație  inaplicabilă ( operarea  cu  dimensiuni  efective  la bușteni și cherestea,  preluarea  automată  a  avizelor în recepții, pretenția de  gestiune  extracontabilă  în timp real  în  SUMAL    cu confiscarea  atât  a plusurilor  cât  și  a minusurilor  față  de  această gestiune  extracontabilă).

-blocajele  induse  de evaluarea de mediu  a amenajamentelor  silvice.

-tranziția  haotică  la  lemn  fasonat.

-recolta  de lemn  mult  sub posibilitatea  dată  de amenajamentele  silvice, din cauze  multiple.

-blocajele în accesul  la  resursă  pe  micile  proprietăți  forestiere și vegetația  din afara  fondului  forestier.

-lipsa  compensațiilor pentru  proprietarii  de păduri  pentru  restricțiile  impuse.

-ineficiența  controlului și  persistența  fenomenului  tăierilor  ilegale. Posibila  încadrare a  României  la  risc ridicat  de proveniență  a lemnului  din  tăieri  ilegale/  activități asociate  degradării  pădurilor  din perspectiva Regulamentului  Deforestation Free,  cu  efectele  negative de  imagine  asociate  și  proceduri  complicate  de due-diligence  pentru  operatori.

-costurile  ridicate  în  administrația  silvică,  induse  în mare parte de suprareglementare.

     Personal  cred  că noul  Cod  Silvic  necesită   mult  mai multă  dezbatere.

  Un exemplu  de  dezbatere  este  cea organizată  pe 11 mai sub patronajul Academiei de Științe Agricole și Silvice, Universității din Brașov și INCDS – Marin Drăcea, cu susținerea organizațiilor profesionale din sector, având  ca tematică  evaluarea, măsurarea și asigurarea trasabilității masei lemnoase în România, de la APV la prelucrarea primară.

  Un rezumat  al  lucrărilor  prezentate  poate fi  găsit  urmărind  link-ul:

Eveniment: Evaluarea, măsurarea și trasabilitatea masei lemnoase – de la APV la prelucrarea primară

  Cu  ocazia  acestei  dezbateri  am  făcut  o prezentare  care  poate  fi consultată urmărind  link-ul  de mai jos:

  De la due diligence la gestiunea extracontabilă în SUMAL 2.0. Trasabilitatea – între conceptul european și implementare românească

  Între  concluziile  prezentării:

  Practica și reglementarea europeană: proveniență legală/trasabilitate = focus pe prima punere pe piață, lemnul să provină din limitele legal autorizate și să fie plătit. Să nu se degradeze pădurea - Deforestation free. Due diligence propriu al operatorilor economici.
Due-diligence: colectare de informații, evaluare de risc, diminuare de risc.
 
   Implementarea românească: urmărire materiale lemnoase dincolo de prima punere pe piață, reglementare APV, aviz, recepție, diferente, supralungimi, traseu GPS, fotografii, evaluatori atestați, indici și coeficienți de cubaj tehnic, densități, gestiune depozit - o suprareglementare a cărei încălcare formală conduce la declararea lemnului fără proveniență, la confiscări, contravenții și infracțiuni nenumărate. De aici încadrarea României la risc ridicat de tăieri ilegale, infringement și suprareglementare și mai multă. Birocrație. Corupție. Ineficiență instituții de control. Control cetățenesc. Politizare. Scandal.
  În ciuda suprareglementării, lipsă evaluare de risc și orientare control pe activități și zone de risc. În loc să schimbăm cauzele care fac posibile și alimentează tăierile ilegale, se combat ineficient efectele.
 
  În urma acestei  dezbateri,  am  propus  un amendament  la  varianta  pusă  în dezbatere  a  Codului  Silvic, și anume:
 
   Text  supus  în dezbatere:                            Text  propus:
 

Articolul 19. Sistemul informațional integrat de urmărire a materialelor lemnoase 

(1) Normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și cele privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului, se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Autorității. 

(2) Normele prevăzute la alin. (1) reglementează inclusiv realizarea, dezvoltarea și funcționarea sistemului informațional integrat de urmărire a materialelor lemnoase.

(1.1) Normele  menționate  la  punctul (1)   vor  prevedea  proceduri simplificate  de acces la resursa de lemn de pe micile proprietăți și în vegetația forestieră din afara fondului forestier național.

 

(2) Normele prevăzute la alin. (1) reglementează inclusiv realizarea, dezvoltarea și funcționarea unui sistem informațional integrat de urmărire a materialelor lemnoase, care  va avea  următoarele  funcții:

a) culegere  de informații  privind  proveniența legală a  masei  lemnoase  la  prima  introducere  pe piață,  din  cadrul limitelor  legal  autorizate.

b) bază  a unui sistem  de due-diligence  propriu  al  operatorilor  economici  la  prima punere  pe piață  a masei  lemnoase.

c)  evaluare  de  risc  și  orientare  a controlului  pe  bază  de  evaluări  de risc,  prin dezvoltarea  unui  modul  de alerte  și  monitorizare a  rezultatelor  controalelor.

d)  furnizarea periodică  de  informații  statistice  de  interes  public  privind  masa  lemnoasă  pusă  în valoare,  exploatată  si  prelucrată.


   Personal  cred  că  varianta actuală  a Codului  Silvic  pusă  în dezbatere  este  departe  de  a  propune  soluții  aplicabile  la  problemele  actuale  din sector-  între  care câteva  majore  au  fost  expuse  în introducerea  acestui  articol.  Este  nevoie  de   dezbateri  reale, pe  problemele  reale  ale  sectorului.

   Vă  invit  să  vă  implicați  transmitând  propuneri  pe  forma  pusă  în dezbatere  a  Codului  Silvic.

   Practic  dezbaterile  abia  acum încep,  când  există  o  arhitectură  a  Codului  Silvic  de la  care să  se pornească.

  

 

Postează un comentariu