Evaluare de impact: 70% din amenajamente intră în revizuirea evaluării de mediu, alte18-20% sunt blocate în aplicare din start

Sursa:
Fordaq
Vizualizări:
1636
  • text size

 

Evaluare de impact: 70% din amenajamente intră în revizuirea evaluării de mediu, alte18-20% sunt  blocate în aplicare din start

   În toate  dezbaterile  publice   legate  de evaluarea  de mediu  a amenajamentelor  silvice-  începând    cu  prima,  din toamna anului  trecut-  Ministerul  nu  a prezentat  o informare  privind  situația  la nivel național  pe  această linie,  deși  acest  punct  era  un punct  important  și  în procedura  de infringement.  

    Au trecut  aproape  2  ani  de la inițierea  procedurii  de infringement, iar  Ministerul  s-a  hotărât, la presiunile  Comisiei  Europene,  să  taie  pisica.  După  aproape  2  ani în care  nu  a făcut  practic  nimic  pentru  a rezolva  problema,  a  fost  luată  o  decizie  în situație  de criză:  ordinele   1945- modificarea  normelor  de amenajare,  1946- procedura  de evaluare  de  mediu  a amenajamentelor silvice,  1947-  procedura  de revizuire  a evaluării  de mediu.

   În  toate dezbaterile, am  cerut Ministerului  să facă  o  evaluare  de impact  în urma  aplicării  ordinelor  menționate  în  forma  propusă  de Minister,  evaluare  pe care  Ministerul  nu  a prezentat-o  niciodată.

  În 9  septembrie,  am  transmis  Ministerului  Mediului  o solicitare  în baza  Legii  544  privind  accesul la informațiile  publice,  să  prezinte datele. Ministerul  nu  a răspuns  în termenul legal  de 30  de zile.  Am  revenit  de mai multe  ori,cu ocazia  dezbaterilor  publice, ultima  dată  în  8  noiembrie.

  Ministerul  a răspuns  la  solicitare  abia  la  sfârșitul  lunii  noiembrie, după  apariția  OM 1945,  1946  și  1947.  Transparență !  

   Dar  care  sunt  informațiile:

  

Stimate domnule Cătălin TOBESCU,

 

Având în vedere cererea dumneavoastră, înregistrată sub nr. R/260764/08.11.2021, vă transmitem mai jos, răspunsul formulat de direcția de specialitate:

 

  1. ”La această dată, la Direcția politici și strategii în silvicultură din cadrul M.M.A.P., sunt  înregistrate 4478 amenajamente silvice, aflate în perioada de valabilitate, dintre care: 1323 amenajamente silvice aprobate prin ordin de ministru și 67 amenajamente silvice, aflate în procedură internă de aprobare (emitere ordin de ministru). Diferența o reprezintă amenajamentele silvice care nu au parcurs/nu au finalizat, procedura de evaluare de mediu.
  2. Titularii amenajamentelor silvice, pentru care s-a parcurs conferința a II a de amenajare, la care nu s-a obținut actul administrativ privind evaluarea de mediu pentru amenajamentele silvice, au obligația de a parcuge procedura de evaluare de mediu, in conformitate cu prevederile legislației de mediu. Potrivit Legii nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare – Codul Silvic: „Recoltarea masei lemnoase se poate face după emiterea actului administrativ de mediu, în interiorul termenelor prevăzute de legislația de mediu, dar nu mai mult de 60 de zile de la data organizării ședinței de preavizare a soluțiilor tehnice - Conferința a II-a de amenajare, dată până la care autoritatea de mediu competentă are obligația emiterii actului administrativ de mediu.” (art. 22, alin.1^3). Potrivit Metodologiei de aplicare a evaluării de mediu pentru amenajamente silvice, aprobată prin Ordinul nr. 1.946/2021: „Amenajamentul silvic se implementează după emiterea actului de reglementare al autorității competente pentru protecția mediului” (art. 19, alin.2). 
  3. Privitor la stadiul procedurilor de evaluare de mediu pentru amenajamentele silvice pentru care proprietarii au inițiat procedura de evaluare, la care s-au depus documentațiile specifice la agențiile pentru protecția mediului responsabile, facem următoarele precizări:

3.1.         Pentru anul 2021 un număr de 306 amenajamente silvice au perioada de valabilitate 01.01.2021 -31.12.2030, dintre care, pentru un număr de 123 amenajamente silvice, s-a obținut actul administrativ privind evaluarea de mediu (decizia etapei de încadrare/avizul de mediu).

3.2.         Din numărul de 123 amenajamente silvice pentru care s-a obținut actul administrativ privind evaluarea de mediu, pentru un număr de 114 amenajamente silvice procedura de evaluare de mediu s-a finalizat cu emiterea deciziei etapei de incadrare, iar pentru un număr de 9 amenajamente silvice, procedura de evaluare de mediu s-a finalizat cu emiterea avizului de mediu.

3.3.         Nu deținem date privitoare la durata exactă a fiecăreia dintre procedurile de evaluare de mediu inițiate/finalizate. Din datele cuprinse în  actele administrative de mediu emise, se remarcă faptul că durata procedurii de evaluare de mediu pentru emiterea avizelor de mediu este cu mult mai mare decât durata procedurii de evaluare necesară emiterii deciziilor de mediu pentru etapa de incadrare. Informații clare cu privire la durata exactă a fiecărei proceduri de evaluare de mediu demarate, pot fi obținute numai de la agențiile pentru protecția mediului responsabile.

3.4.         Nu deținem date privind numărul de amenajamente silvice și suprafața aferentă, aflate în procedura de evaluare de mediu de mai mult de 60 zile.  Aceste informații pot fi obținute numai de la agențiile pentru protecția mediului responsabile.

  1. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor realizează în prezent o analiză la nivelul întregului fond forestier național, în vederea identificării și centralizării tuturor amenajamentelor silvice ale căror suprafețe se suprapun, parțial sau total, cu siturile Natura 2000/ariile naturale protejate.

Conform prevederilor legislației de mediu (HG nr. 1076/2004, etc), toate amenajamentele silvice ale căror suprafețe se suprapun parțial sau total cu siturile Natura 2000/ariile naturale protejate, urmează să parcurgă procedura de evaluare adecvată de mediu - SEA, cu elaborarea studiului de evaluare adecvată și raportului de mediu.”

Cu deosebită considerație,

Direcția de Comunicare, Transparență și IT

Serviciul Relații cu Publicul și Mass – Media

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

 

Între  timp  Ministerul  a  revenit  cu  Instrucțiuni  de aplicare  a OM  1947  - pot  fi  aplicate  aici.  După  cum spunea un mucalit   pe  Comunitatea  Forestierilor,  ordinul  are  o pagină  și instrucțiunile  de  aplicare  39  de  pagini !

Comentariile mele:

  1. ”La această dată, la Direcția politici și strategii în silvicultură din cadrul M.M.A.P., sunt  înregistrate 4478 amenajamente silvice, aflate în perioada de valabilitate, dintre care: 1323 amenajamente silvice aprobate prin ordin de ministru și 67 amenajamente silvice, aflate în procedură internă de aprobare (emitere ordin de ministru). Diferența o reprezintă amenajamentele silvice care nu au parcurs/nu au finalizat, procedura de evaluare de mediu.

  Comentariul meu:

   Avem  deci  in jur  de 3150  de amenajamente  care  nu  au  evaluare  de  mediu, care  se  aplică  în baza  ședinței  de preavizare  a  soluțiilor  tehnice-  Conferința II-a.   Ministerul mentine  ambiguitatea  în privința  continuării  aplicării  sau  intrarea  în revizuire  a acestor  amenajamente  conform  OM  1947.  OM  1945  vorbeste  de revizuirea "amenajamentelor  aprobate".  Ordinul  1947 vorbeste  de  revizuirea " amenajamenelor  valabile" .  Instructiunile   de aplicare  a OM 1947, menționate mai  sus,  de referă  la "Toate amenajamentelor  in vigoare, care  se suprapun , parțial  sau  total,  cu  arii naturale protejate  de interes  comunitar,  pentru  care procedura  de evaluare  de mediu  s-a  finalizat  cu  decizia  etapei  de încadrare,fără elaborarea  studiului  de evaluare  adecvată  și  a  raportului de mediu,  se supun revizuirii conform prevederilor  OM 1947/2021  ".  Sunt  3  formulări  diferite, care lasă  loc  la interpretări.

  În solicitarea  de informații  publice  legat  le  această  speță,  întrebarea  mea  a fost  expicită:

 2. Dacă pentru toate amenajamentele silvice care au parcurs Conferința II-a și nu au un act administrativ de mediu de aprobare a fost suspendată aplicarea, inclusiv pentru amenajamentele mai vechi.

  Răspunsul  Ministerului  la  această  întrebare: 

Titularii amenajamentelor silvice, pentru care s-a parcurs conferința a II a de amenajare, la care nu s-a obținut actul administrativ privind evaluarea de mediu pentru amenajamentele silvice, au obligația de a parcuge procedura de evaluare de mediu, in conformitate cu prevederile legislației de mediu. Potrivit Legii nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare – Codul Silvic: „Recoltarea masei lemnoase se poate face după emiterea actului administrativ de mediu, în interiorul termenelor prevăzute de legislația de mediu, dar nu mai mult de 60 de zile de la data organizării ședinței de preavizare a soluțiilor tehnice - Conferința a II-a de amenajare, dată până la care autoritatea de mediu competentă are obligația emiterii actului administrativ de mediu.” (art. 22, alin.1^3). Potrivit Metodologiei de aplicare a evaluării de mediu pentru amenajamente silvice, aprobată prin Ordinul nr. 1.946/2021: „Amenajamentul silvic se implementează după emiterea actului de reglementare al autorității competente pentru protecția mediului” (art. 19, alin.2). 

   În contextul prevederilor  OM   1947 și  a procedurii  de infringement, Ministerul  Mediului  trebuie  să  își  asume un răspuns  clar  la  această  intrebare:  intră  sau nu în revizuire  aceste  3150  amenajamente?  Vorbim  de 3150  amenajamente  !

  

   Punctul  2, referitor  la  1323 amenajamente silvice aprobate prin ordin de ministru și 67 amenajamente silvice, aflate în procedură internă de aprobare (emitere ordin de ministru).

  Acestea  sunt  amenajamente  legal  aprobate,  care  au  emis  un act  de reglementare  de mediu și sunt  aprobate  prin oridin  de  ministru.  Dar  asupra  acestor  amenajamente, Ministerul  a decis  revizuirea  retroactivă   pentru  toate amenajamentele  "care  se suprapun , parțial  sau  total,  cu  arii naturale protejate  de interes  comunitar,  pentru  care procedura  de evaluare  de mediu  s-a  finalizat  cu  decizia  etapei  de încadrare,fără elaborarea  studiului  de evaluare  adecvată  și  a  raportului de mediu,  se supun revizuirii conform prevederilor  OM 1947/2021  ".

  Aproximativ 70  %  din aceste  1323  amenajamente  vor  intra  în  revizuire,  retroactiv,  cu  încălcarea  tuturor  principiilor  de  drept!  Dar  pentru  a nu încălca  principiul neretroactivității, Ministerul  nu  spune  ca  se  suspendă  aplicarea  amenanajementelor-  cu  excepția  lucrărilor  din Anexa  la  OM 1947-  spune  că  se  revizuiește doar  evaluarea  de mediu !  Dar  în mod  practic  restricționează  aplicarea  amenajamentelor !!!

 

Punctul  3.  Acest  punct  se referă  la  amenajamentele  care  trebuiau  să  intre  în vigoare  la  1 ianuarie  2021-  pădurile  în curs  de amenajare normală, amenajamentele noi.  Cum stăm  la  sfârșitul  anului  2021?

3.1.         Pentru anul 2021 un număr de 306 amenajamente silvice au perioada de valabilitate 01.01.2021 -31.12.2030, dintre care, pentru un număr de 123 amenajamente silvice, s-a obținut actul administrativ privind evaluarea de mediu (decizia etapei de încadrare/avizul de mediu).

3.2.         Din numărul de 123 amenajamente silvice pentru care s-a obținut actul administrativ privind evaluarea de mediu, pentru un număr de 114 amenajamente silvice procedura de evaluare de mediu s-a finalizat cu emiterea deciziei etapei de incadrare, iar pentru un număr de 9 amenajamente silvice, procedura de evaluare de mediu s-a finalizat cu emiterea avizului de mediu.

      Deci  din 306 amenajamente,  doar  123  au un act  de reglementare  de mediu  obținut , iar  din acestea doar 9  au  evaluare  adecvată  și  raport  de  mediu.  Deci  60  %    din amenajamentele  care trebuiau  să  între  în vigoare  la  începutul anului  2021  încă  sunt  blocate  în  aplicare  al  sfârșitul  anului  2021,  într-un an  de  zile  doar  9  amenajamente  au obținut aviz de mediu, cu  evaluare  de mediu  și  raport  de mediu.

   Acum imaginați-vă  cum va  merge  această  procedură  de evaluare  mediu, complicată  și mai  mult  de OM 1946,  când ar  trebui  să  fie  parcursă această procedură  de  4 000  de amenajamente  !

   Suplimentar  amenajamentelor care  trebuiau  să intre  în vigoare în 2021  și  s-au blocat  în  evaluare  de mediu,  mai  vin și  amenajamentele  noi  pentru  2022  care  vor  intra și ele  cu toatele  în evaluare  de mediu și se vor  bloca.  Și  suplimentar  cele  aproximativ  60  de  amenajamente  care sunt blocate  prin  instanță.

  Opinia  mea  personală  este  că blocajul va  fi  foarte  mare -  70%  din amenajamentele pe nivel  național  intră  în revizuire  cu  aplicarea  doar  a lucrărilor prevăzute  de OM 1947-  celebra  anexă.  Amenajamentele noi  pe  2021, care  nu au parcurs procedura  de  evaluare, care  trebuiau  să intre  în vigoare  în  2021-  sunt blocate.  Asta  înseamnă  6-7 % din păduri.  Plus  amenajamentele noi  pe  2022  -  deci  plus  10 %  din păduri  blocate.

  Legat  de lucrările care  se pot  executa  pe parcursul  revizuirii - în baza  anexei  la  OM 1947.

  • tăierile rase  în parchete  mici  sunt  excluse din start.  Industria  pe  plop euramerican  și  cel  puțin parțial  cea  bazată  pe  rășinoase  are  o problemă  din start.
  • acele  lucrări permise pe  perioada  revizuirii-  10  %  conservare,  20-30  %  din volumul  arboretului  pentru lucrările  de  regenerare, sunt  condiționate  de avizul  APM.  Nici măcar  instrucțiunile  la  OM  1947  nu  spun nimic  despre  modul și termenul pentru  acest  aviz  APM și ce pot analiza  APM-urile  cănd  vor  veni notificări  de la  4 000  de amenajamente !  Dacă  este  un aviz  formal  de ce  mai  este  nevoie  de el?   De  ce  mai este nevoie  de aviz  de la APM, în condițiile în care  se  cere  aviz  ANANP  cu  condiționările pentru  fiecare  punere  în valoare, pe  fiecare unitate  amenajistică?

  Opinia  mea  personală:  Ministerul  nu  a realizat  nici  o  evaluare  de impact  anterioară  emiterii  ordinelor  1945,1946,  1947.

  Ceea  ce ni  se prezintă  ca  un "succes"  al  negocierilor  Ministerului  cu  Comisia Europeană, este  de fapt  o  practică  statuată  prin jurisprudența  Curții  de Justiție  a Uniunii  Europene:  în cazul  unei  implementări  care  trebuie corectată  a unei  directive  europene  - cum  ar fi la noi evaluarea  de   mediu  pentru  amenajamentele  silvice , aceasta  se face pentru viitor  fără  afectarea  activităților economice !

  În fapt,  Ministerul nu  a făcut nimic  2 ani  de zile legat  de acest  punct din infringement,  iar  acum   a  suprareglementat  cu  afectarea  masivă  a activităților  economice, cu  impact  economic și social  dezastruos.

  Ministerul  a ignorat   punctele  de  vedere  și   propunerile  prezentate  în  dezbaterile publice. Vă  invit  să  revedeți  dezbaterea  organizată  în  15  septembrie,  dezbatere în care  am  prezentat  exemple  și bune  practici  din alte  țări, modul în care  au  rezolvat  cu  aplicabilitate  doar  pentru  viitor, simplu  și  eficient,  alte  țări proceduri  de infringement  asemănătoare,  experiență  evaluatorilor  de mediu  a dificultăților  , disfuncționalităților  și  blocajelor.

Dezbatere publica: Metodologia evaluărilor de mediu pentru amenajamente silvice

 

Nu  este  de neglijat nici  bulgărele  deja  pornit  de  către proprietarii  de păduri,  de acțiuni  în instanță  în conditiile  impunerii  de restricții  fără  compensații. O decizie  fără  precedent  obligă  Ministerul  să  inițieze  un HG  și  să plătească  compensații  pentru perioada  2011-2013.  Dar  procesele  vor  continua  și  pentru  perioada  2013-2017,  iar  proiectul  de HG  este  considerat  neacoperitor si  discriminator:

Bogdan  Tudor, Nostra  Silva:,,Guvernul României a prezentat Comisiei Europene un proiect de hotărâre de guvern dezastruos, în care proprietarii de păduri prevăzuţi de Codul Silvic devin “deţinători de păduri”, o noţiune mai largă decât conceptul de proprietar. În decizia din 2012 a Comisiei Europene beneficiarii erau identificaţi fără a lăsa loc de interpretare: proprietari de păduri, persoane fizice şi juridice. Prin acest criteriu sunt excluse  unităţile administrativ teritoriale. Trebuie precizat că potrivit art. 8 din Decizia nr. 5166 din 19.07.2012, Comisia Europeană aprobase ca beneficiari şi “unități administrative/teritoriale care dețin în proprietate publică sau privată suprafețe forestiere”. Prin acest criteriu, al IMM-urilor, sunt excluse  persoanele fizice proprietare de păduri.   De  asemenea, sunt excluse  comunităţile istorice de proprietari, formele asociative. Este discutabil dacă obştile de moşneni, composesoratele şi celelalte forme asociative pot să fie încadrate la categoria “IMM”. Chiar dacă ar fi asimilate printr-un act normativ special categoriei IMM, multe forme asociative nu s-ar încadra în criteriile cumulative referitoare la numărul de salariaţi şi valoarea activelor. În Decizia nr. 5166 din 19.07.2012,  Comisia Europeană nu a condiţionat plata numai la categoria IMM.  Decizia 8769 din 3 ianuarie 2017 este emisă în baza proiectului de hotărâre de guvern elaborat de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, astfel cum a fost gestionat de Guvernul Cioloş. Mai mult schema notificată nu face parte din Planul Naţional de Dezvoltare Rurală deşi la art. 46 din Regulamentul nr. 1698/2005 al Consiliului, erau posibile plăţi pentru funcţiile de protecţie ale pădurilor prin PNDR, iar potrivit anexei la Regulament, cuantumul acestora era între 40 şi 200 Euro pe hectar. Concluzionând, Decizia 8769 din 3 ianuarie 2017 a Comisiei  Europene este un eşec al Guvernului României. Autorităţile române nu au fost în stare să ofere informaţii corecte şi complete Comisiei Europene. Neplata funcţiilor de protecţie către proprietarii de păduri în perioada 2010-2017 reprezintă un fiasco  pentru toate Guvernele care au fost în funcţie în această perioadă.  Se impune iniţierea urgentă de către Ministerul Apelor şi Pădurilor a unei noi notificări a Comisiei Europene, în urma căreia să fie aduse rectificările necesare pentru aplicarea acestei decizii fără discrimarea proprietarilor de păduri şi în conformitate cu prevederile foarte clare ale Codului Silvic. Până atunci, funcţiile de protecţie ale pădurilor rămân o fata morga a codului silvic şi un drept al proprietarilor de păduri ce poate face obiectul unei acţiuni la Curtea Europeană a Drepturilor Omului,   în condiţiile art. 44 şi art. 136 alin. (5) din Constituţia României şi a art. 1 din Protocolul adiţional nr. 1 la Convenţia europeană a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. Acest demers va fi iniţiat de NOSTRA SILVA pentru toţi proprietarii de păduri din România

  Este  o  furtună  perfectă:  infringement,  decizii  fără  evaluare  de impact  economic și  social  din partea  Ministerului  pentru  revizuirea  retroactivă  a amenajamentelor , revolta  proprietarilor  de păduri  care  acuză  că  în acest  fel le  sunt  impuse restricții  fără  a  se  acorda  compensații, a  se vedea  și  viitorul  exercițiu  2023-2027  al  PNDR, fără  cuprinderea  unei  măsuri  de  compensații  pentru pădurile incluse  în  Rețeaua  Natura  2000.

  Între  timp,  la  licitațiile  principale  de masă  lemnoasă, prețurile au  atins  nivele  absurde:  prețurile  sunt un semnal  de  criză  profundă,  de debalansare  a cererii  și ofertei,  un semnal  pe  care  clasa  politică  ar trebui  să  îl perceapă  imediat.

 Când  am  declarat  "În plină criză  energetică, oprirea  accesului  la  resursa  de lemn  echivalează  cu  oprirea  reactoarelor  de la Cernavodă"  nu  a fost  deloc  o  figură  de stil.  Este  ceea  ce  se întâmplă  în piața  lemnului.

  Este timpul  de a  se relua dialogul  bazat pe  practica  juristrudenței  europene: în perioada  corectării  implementării  naționale  a  unor  directive  europene,nu trebuie afectate  activitățile  economice.

  Vom discuta  soluțiile  săptămâna  viitoare, marți,  14  decembrie, la  Forumul  Pădurilor, Industriei  Lemnului  și  Bioeconomiei.

  Este timpul  pentru  dialog. 

  

 

 

 

Postează un comentariu
Arata 2 comentarii :

Liviu Leanca
Liviu Leanca
Cele 3150 de amenajamente, considerate de minister ca fiind în aplicare după Conferința II, dar nu au act administrativ de mediu, sunt în vigoare și se aplică în baza Avizului CTAS. Sunt amrnajamente care se aplică din anul 2013 datorită faptului că au parcurs toate etapele de elaborare, inclusiv avizarea în CTAS. Să nu creadă cineva că există amenajamente în aplicare doar cu Conferința II făcută. Iar unda verde de aplicare a dat-o ministerul prin avizarea lor în CTAS. Prin urmare, pisica tăiată acum a trăit până nu demult în curtea ministerului. Să afirmi acum că, potrivit Codului Silvic, dacă în 60 de zile de la data Conferinței II nu ai act administrativ de mediu, nu se mai poate aplica amenajamentul este o prostie. Iarăși o prevedere din 2020 a Codului Silvic se aplică retroactiv. Conform explucațiilor ministerului cele 3150 de anenajanente nu se mai pot aplica.Pentru că nu au act administrativ de mediu emis. Deci ele ar trebui blocate. Aceste 3150 de amenajamente nu au cum să intre în revizuire, pentru că nu există actul administrativ de mediu care trebuie revizuit. Conform prevederilor legislative actuale, aceste 3150 de amenajamente trebuie să intre în procedură de evaluare de mediu completă, nu în revizuire. Rezultă ca legislația actuală, aplicată fără discernământ, duce la blocarea a 3150 de amenajamente până la obținerea actului administrativ de mediu. Unele vor expira până la data la care se va emite actul administrativ de mediu. Chiar și dacă titularii celor 3150 de amenajamente vor accepta blocarea lor și începerea procedurii de evaluare de mediu, cum se va putea face aceasta? Cum să prezinți la APM ca primă variantă a planului PV de la Conferința I a unui amenajament întocmit în anul 2015, de exemplu, aflat în al 7-lea an de aplicare, cu posibilitatea de produse principale depășită și tăierile de regenerare suspendate până în anul 2024? Ce se întâmplă cu schemele de ajutor pe măsura 15.1 dacă cele 3150 de amenajamente se vor bloca?
Mihai Prodan
Dialoguri au tot fost, dar autoritatile le-au ignorat. Mai degraba, e timpul pentru actiune. Sa dea Domnul!