Forumul Pădurilor 2022: De la Strategia Națională pentru Păduri la un nou Cod Silvic și politici coerente pentru sectorul pădure-lemn

Sursa:
Fordaq
Vizualizări:
4329
 • text size

Forumul Pădurilor 2022: De la Strategia Națională pentru Păduri la un nou Cod Silvic și politici coerente pentru sectorul pădure-lemn

- Ediția a VI-a, 14 decembrie 2022 -

De la Strategia Națională pentru Păduri la un nou Cod Silvic și politici coerente pentru sectorul pădure-lemn

 

Fordaq - Comunitatea Forestierilor și Asociația Industriei Lemnului - Prolemn au plăcerea de a vă invita la a VI-a ediție a Forumului Pădurilor, Industriei Lemnului și Economiei Verzi care va avea loc pe data de 14 decembrie 2022, începând cu ora 10:00, la Hotel Epoque (Intrarea Aurora 17C, București 010213).

 

Programul și agenda Forumului Pădurilor, Industriei Lemnului și Economiei Verzi

9:30                        Primirea participanților

10:00 – 11:45      Sesiunea I: Actualitate în sectorul pădure – industrii bazate pe lemn

1. Oportunități și provocări în sectorul forestier.

 • Impactul economic, social și de mediu al sectorului. Studiul PwC.
 • Situație actuală:deficit  de lemn,  prețuri foarte mari, scădere a producției industriale.
 • Tăierile ilegale pentru industria lemnului: costuri directe de certificări și audit, costuri de imagine, costuri indirecte prin concurență neloială și prețuri majorate în piață.
 • Dezideratul principal al industriei lemnului: un mediu concurențial corect, risc ZERO de tăieri ilegale.
 • Viziune: combaterea tăierilor ilegale și reducerea volumului din tăieri ilegale trebuie să meargă în paralel cu  asigurarea necesarului prin punerea de lemn legal în piață.

 

2. Actualitate în politicile forestiere: ordonanța privind revizuirea evaluării de mediu a amenajamentelor silvice

 • Prezentare de la Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere a Universității Transilvania din Brașov. Dezbateri.

3. Actualitate: măsurile de plafonare a prețurilor – OUG 134/2022

 • Impactul măsurilor de plafonare în piața lemnului.
 • Proiect legislativ pentru TVA redus la 5% și pentru deșeuri din lemn, peleți și bricheți.

4. Propuneri de îmbunătățire a sistemului SUMAL.

 • Inițiative din partea industriei – Sistemul de trasabilitate TIMFLOW și diferențe față de SUMAL.
 • Propuneri Prolemn pe SUMAL: modul de alerte, supraveghere satelitară pentru monitorizarea stării de sănătate a pădurilor, modul statistică, modul suport administrație silvică și operatori economici. Eliminare disfuncționalități.

12:00 – 13:45      Sesiunea a II-a: Viziune, strategii și propuneri

1. Strategia Națională Forestieră - transpunere intr-un nou Cod Silvic si politici coerente pentru sector.

 • Proiectul AIL – Prolemn și Grupul de Dialog Forestier.
 • Viziune și priorități pentru sectorul pădurilor și industriilor bazate pe lemn în orizont 2030.

2. Oportunitate majoră: măsura de împădurire din PNRR.

 • prezentare a măsurii din partea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.
 • Dezbatere – oportunități și dificultăți de implementare.

3. Biomasa - resursă pentru securitate energetică, reducerea costurilor și decarbonare.

 • Prezentare Cătălin Dragostin (Energy Serv). Programe de finanțare. Piedici în dezvoltarea proiectelor.
 • Dezbateri  cu  participarea PIAROM, Ministerul Energiei și Ministerul Fondurilor Europene.

4. Programul Național Strategic.

 • Finanțări pentru sectorul forestier și calendar de implementare  prin  Planul  Național Strategic– prezentare reprezentant MADR.

14:00                     Sesiune de întrebări și răspunsuri cu reprezentanții mass-media.  

Forumul Pădurilor 2022: De la Strategia Națională pentru Păduri la un nou Cod Silvic și politici coerente pentru sectorul pădure-lemn

 

      Tema centrală: De la Strategia Națională pentru Păduri la un nou Cod Silvic și politici coerente pentru sectorul pădure-lemn

   Obiectivul acestei ediții a  forumului  este de a identifica și propune modalități de transpunere a noii Strategii Naționale pentru Păduri în politici publice, pornind de la asumarea prin PNRR a elaborării unui nou Cod Silvic până la finalul semestrului I din 2023, pentru a valorifica potențialul enorm pe care îl deține lemnul din păduri gestionate durabil de a susține creșterea economică, dezvoltarea zonei rurale, securitatea energetică în contextul obiectivelor verzi de mediu și climă.

   O  analiză  sintetică  a  situației  administrării  pădurilor și industriei  lemnului  reliefează:

 • Recoltăm  comercial, anual,   33 %  din creșterea  pădurilor  României, practic  cea  mai redusă  pondere  din Europa.

 

 • anual se  acumulează  în  păduri, conform  IFN, un volum  nerecoltat  de 26  milioane  mc.

 

 • pe  piața  lemnului  de înregistrează  un deficit  major  de resursă  de lemn, care  a  condus  la  probleme  de aprovizionare  a populației  cu  lemn de  foc  și  de aprovizionare  a industriei  lemnului  cu resursă.

 

 • deficitul  de   resursa de lemn  și prețurile  mari ale  lemnului  de  foc  conduc  la  direcționarea  resursei ca  lemn  de foc, inclusiv sortimente  industriale  valoroase.

 

 • la  licitațiile  principale organizate  de  RNP-  Romsilva,  pentru  producția  anului  2022, prețurile  de adjudecare  au  fost cu  250  %  mai mari față  de producția  anului  2021. La  prima  licitație  organizată  pentru  producția  anului  2023, la  Direcția Silvică  Vâlcea,  prețurile de adjudecare  au  fost la  o medie  de 514 lei/mc,  prețuri  de 3  ori  mai mari  decât  prețurile pentru  anul 2020 .  La  Direcția  Silvică  Călărași, datorită  prețurilor  de pornire  la  licitație  stabilite  de RNP-  Romsilva  la un nivel  de aproape  3  ori  mai mare decât  prețurile  de referință, practic  nu  s-a  vândut  nimic la  licitație.

 

 • Prețurile  lemnului pentru  industrie  în  România sunt  cu minim 40  %  peste  preturile sortimentelor respective  în țările  europene, afectând  competitivitatea  industriei  lemnului.

 

 • Importurile  de  mobilă  în  România  vor  depăși  1  miliard  de  euro  în  România  în 2022, o dublare  față  de  media  anilor  2015-2019,  datorită  problemelor  de  competitivitate  create  pentru  industria  mobilei  de prețurile  mari  ale  resursei în  România.

 

 • Industria  lemnului  înregistrează  o scădere  a producției  industriale  în  septembrie  2022 comparativ  cu  septembrie  2021  de 16  %, datorită  deficitului  de resursă  și prețurilor  mari  ale  acesteia.

 

 • Factori  de  decizie, în loc  să  implementeze  măsuri  de eliminare  a blocajelor  artificiale  care  au condus  la  deficitul  de resursă  de lemn  în  România,  au  adoptat  măsuri  contraproductive și  inaplicabile,  cum  este  ordonanța  privind  plafonarea  prețului  lemnului  de foc.

 

 • Un proiect  de ordonanță privind  evaluarea  de mediu  a amenajamentelor  silvice  riscă  să  conducă  la revizuirea  acestei  proceduri  pentru  o proporție  de peste  50  %  din amenajamentele  silvice, conducând  la  amplificarea  blocajelor .

 

 • România  înregistrează o  proporție  ridicată  de utilizare  a resursei  ca  lemn  de foc, cu  randamente  energetice  mici.

 

 • la  începutul  anului 2023 vor  fi lansate măsuri  de  finanțare  în  valoare  de 180-250 milioane  euro  pentru noi instalatii de energie regenerabila pentru comercializare și sisteme de energie regenerabila pentru autoconsum, proiecte a  căror  implementare  va  conduce  la  un necesar  de resursă  de 2 milioane  tone  biomasă  anual.

 

 • există un mare  potențial  de utilizare  a biomasei  pentru  energie  regenerabilă. În  România  există  2 milioane ha  terenuri  care  nu au  nici  utilizare agricolă și nici  forestieră.

 

 • Minsterul  Mediului, Apelor  și Pădurilor  a lansat măsura  de împădurire  din PNRR, prin care se  finanțează  înființarea  a   56  000  ha  pădure, cu o  țintă  de 25 000  ha  în anul 2023.

   

 

    Pornind  de la  aceste provocări  și  evoluții,  agenda  Forumului  se  va  concentra prioritar pe  următoarele arii  tematice :

 • fundamente:  starea pădurilor, impactul  economic, social  și  de mediu al  sectorului  pădure-lemn.

 

 • viziune  2030 -  ținte  pentru  sectorul pădure-lemn.  Potențialul  sectorului  de  a susține  creșterea  economică și  de a contribui  la  combaterea  schimbărilor  climatice. 

 

 • reglementarea și implementarea  procedurii  de evaluare  de mediu  a amenajamentelor silvice.

 

 • implementarea  programului  de împădurire finanțat  prin PNRR.

 

 • oportunități  de investiții  în energie  regenerabilă  bazată  pe  biomasă pentru  comercializare  sau  autoconsum.

 

 • balanța  lemnului.

 

 • arii  tematice  prioritare  pentru o  viziune  unitară pentru  un sistem funcțional  de pază  a  padurilor , de trasabilitate  și  principii de  valorificare  a masei  lemnoase, în transpunerea  Strategiei  Naționale  pentru  Păduri,  în perspectiva  elaborării  unui  nou  Cod  Silvic.

   

   Agenda finală și toate detaliile vor fi publicate pe portalurile  www.fordaq.com  și www.pro-lemn.ro și vor fi trimise pe email tuturor participanților.

  Vă rugăm să confirmați participarea dumneavoastră folosind formularul disponibil aici.  Dat  fiind  numărul  limitat  la  locurilor, disponibilitatea  participării va  fi  confirmată  de organizatori.

   Forumul Pădurilor, Industriei Lemnului și Economiei Verzi este organizat de Comunitatea Forestierilor din România – Fordaq cu susținerea Asociației Industriei Lemnului - Prolemn și organizații academice și profesionale din sectorul forestier.

 Organizarea evenimentului este susținută și de organizații patronale reprezentative la nivel național: Patronatul Investitorilor Autohtoni (PIAROM), Coaliția pentru Libertatea Comerțului și a Comunicării (CLCC).

Pentru mai multe detalii:

Cătălin Tobescu
Fordaq România
+40 758 979 531
catalin.tobescu@fordaq.com

Postează un comentariu