Forumul Pădurilor: sectorul forestier, între "motor al creșterii durabile" și "drumul verde al sărăciei"

Sursa:
Fordaq
Vizualizări:
1361
  • text size

   Lucrările Forumului Pădurilor, Industriei Lemnului și   Bioeconomiei-ediția 2020- s-au desfășurat în data  de 26  noiembrie,  în  format  on-line, în  organizarea  Fordaq-Comunitatea  Forestierilor    cu  susținerea  organizațiilor  profesionale și  patronale  din  sector.

   În prima  sesiunea  a  forumului, au fost  expuse  și  demontate  principalele fake-news-uri  care au  deformat  percepția  despre sectorul  forestier din România,   și  au  contribuit  la  declanșarea procedurii  de infringement  pe  domeniul  pădurilor,  de către  Comisia  Europeană.

   O constatare  simplă  se impune:  România  are cea  mai  mare  biodiversitate și concomitent  unul dintre cele  mai  restrictive sisteme  normative din Uniunea Europeana pentru  domeniul  pădurilor.  Si  atunci?  De ce  este  blamat  sectorul  forestier  și  România? 

  Există riscul ca țările dezvoltate economic, dar cu o biodiversitate în suferință să forțeze țările mai puțin dezvoltate economic, dar cu o biodiversitate mai bogată, să meargă pe "drumul verde al sărăciei”,  a  subliniat  dl  Daniel  Paul Dima în cadrul  forumului.

  Este  clar  că mișcări  ecologiste  din țări  vestice  au  nostalgia  paradisului  pierdut pe drumul dezvoltării în  propriile țări, paradis  pe care  il regăsesc  în  România  în  domeniul pădurilor.

  În cadrul  forumului  au  fost  dezbătute  principalele  două linii  de măsuri  pe care România  a  anunțat  că intenționează  să  și  le  asume  ca  răspuns la procedura  de infringement, cu  sublinierea  că  sunt  măsuri  pe  care  România  le  asumă, nu  sunt soluții  și  măsuri  care  să fie  impuse de  Comisia  Europeană.  În cadrul  forumului  s-a  solicitat:

-măsuri  de combatere  a tăierilor  ilegale  eficiente,  un sistem  SUMAL  2.0 aplicabil, orientat  pe  prima punere  pe piață a masei  lemnoase,  conform  principiilor  EUTR,  precum și  norme  simplificate  pentru  consumul  propriu  al  proprietarului.

- o  evaluare de mediu  a  amenajamentelor  silvice  finalizată  cu  un aviz  Natura  2000.  Integrarea măsurilor  de conservare  în amenajamentele  silvice se poate face pe  baza  hărtii speciilor  și  habitatelor  existente  in planurile  de management  ale  siturilor, întocmirea  acestor  hărti  nu  trebuie  transferată  proprietarului  de pădure.  Pentru  drumurile  forestiere  evaluarea  de mediu  trebuie  efectuată  în etapa  de proiect  tehnic  al construirii  drumurilor, nu când sunt în  stadiul  de necesitate  de construire  în  amenajamentul  silvic .

  O  analiză  specială - in prezentarea  d-nei  Prof.  Laura Bouriaud  -  a abordat  problema  lemnului  de foc.  Concluzia  analizei  a fost  clară.  In 10  ani  de zile, după  investitii  de ordinul  miliardelor  de euro, România  ar putea  reuși  să  branșeze  la  încălzirea  cu  gaz  a 0,6  milioane  locuințe  din cele 3,5  milioane locuințe care  astăzi  se încălzesc  cu  lemne. Înlocuind o energie  regenerabilă cu  o energie  din combustibili  fosili. Raporturile  cost/beneficiu  ar trebui atent  analizate pentru fiecare  proiect,  adesea  doar 10  %  din populație  se  racordează la rețeaua  de gaze  datorită  costurilor.  Concomitent  cu  extinderea  rețelei  de gaze,  programe  pentru  eficiență  energetica  a utilizării  lemnului,  prin susținerea  introducerii  centralelor  individuale  pe lemn  si  microcentrale  pe  cogenerare acolo  unde este  posibil  pentru  institutii/distribuție locala,  ar putea  conduce la o  mult  mai  bună  eficiență  energetică  și  creșterea  confortului  pentru  minim  1,8  milioane locuințe, cu  eforturi  financiare  incomparabil  mai  mici  decât  pentru  extinderea  rețelei  de gaze. Dacă  prin absurd  România  ar  reuși  să înlocuiască  complet  lemnul  ca resursă  energetică  cu  gazul,  efectul  ar  fi  costuri  de import  al gazelor  de 3  miliarde euro/an  și pierderea  a 60  %  din energia regenerabilă  produsă  de România,  pierdere  care  ar trebui  susținută  prin investiții  in eolian  si  solar. Uriașele eforturi  financiare  ale   României, prin subvenționarea  masivă  a energiei  solare și eoliene,   au  condus   la  o  pondere pentru  aceste  energii de  1/6  din energia  din biomasa  lemnoasă.  Din nou ,  raporturile cost/beneficiu  ar trebui  analizate.

   În  sesiunea  a  II-a  a forumului, s-a  subliniat importanta  lemnului  ca  resursă  pentru  bioeconomie.

   În  alocuțiunea  sa ,  dl  Daniel  Paul  Dima  a subliniat direcțiile în  care se dezvoltă  utilizarea  lemnului  în țări  europene:

-lemnul  in construcții- construcții  și  cartiere  întregi  de construcții  din lemn.

-bioproduse  din lemn-  de  la  bioplastic  și fibre textile  din lemn,  la  puternica industrie  a celulozei  și  hârtiei,  a ambalajelor  și  chiar  bio-produse pentru industria  alimentară  și  farmaceutică.

-lemnul  pentru  bio-energie,  soluție  de independență  energetică  pentru țările  nordice.

   Dl  Prof.  Marian  Drăgoi  a  subliniat avantajele  lemnului, atunci  când  aplicăm  conceptele  moderne de evaluare  de mediu pe  întreb  ciclul  de viață  al  produselor.  Lemnul  se  apropie  de caracteristicile ideale  în multe  aplicații:  este  o resursă  regenerabilă, este biodegradabil , ușor  de utilizat  în cascadă  pentru deșeurile din  etapa  de producție-  sub formă  de așchii, rumeguș, coajă-  iar  la  finalul ciclului  de viață  este  reciclabil.

   Forumul  a  fost onorat  și  de o  intervenție  din partea  d-lui  Paul  Brannen-  Director  de Comunicare  al  Confederației  Europene  a  Industriei  Lemnului-CEI  Bois.  Dl Paul   Brannen  a arătat  că  la nivel european  industria  lemnului  inseamnă  peste  240 milliarde  euro  cifră  de afaceri și  2 milioane  locuri  de muncă  într-o  economie  sustenabilă. În planurile  europene  de Recuperare  și  Reziliență,  una  dintre  liniile de acțiune  cele mai  importante  este "Valul  de renovare-Renovation Wave", program de  renovare  a sectorului  rezidențial  european,  program în cadrul căruia  conform declarațiilor  președintelui  Comisiei  Europene  "lemnul  deține  potențialul unic de a transforma mediul  construit  din Europa".

  Pornind  de la potențialul  lemnului  de a susține  creșterea  durabilă,  prin furnizarea  către  economie  de bio-produse  bazate  pe  o  resursă  regenerabilă,  dl  Cătălin Tobescu  din partea Asociației Industriei  Lemnului -Prolemn a prezentat  principalele  oportunități  de finanțare  identificate  de către organizațiile  profesionale  și  patronale din  sector pentri Planul  Național Strategic  2021-2027 și  pentru  Planul Național  de Recuperare și  Reziliență:

  • integrarea sectorului rezidențial românesc în proiectul european Renovation Wave, prin măsuri de creștere a eficienței energetice  a  utilizării  lemnului  de foc  pentru  încălzire  pentru  minim 1 milion locuințe din mediul rural. 

 

  • susținerea programelor de împădurire și de creare de perdele forestiere, în special pe terenurile care nu au o  folosință  adecvată nici agricolă, nici forestieră.

 

  • susținerea executării lucrărilor de îngrijire a pădurilor și a mobilizării biomasei din aceste lucrări neeconomice pe termen  scurt -  sprijin de 20  euro/mc biomasă pusă în piată, cu  efect în creșterea  stabilității  arboretelor și  recolte  sustenabile  de masă  lemnoasa.

 

  • investiții în accesibilizarea fondului forestier și tehnologie de exploatare prietenoasă cu mediul, pentru  reducerea  impactului  de mediu.

 

   Vă  invit  să  găsiți  mai jos o  detaliere  a lucrărilor  forumului.  Veți  regăsi  pentru  fiecare  subiect  din agenda  forumului  prezentarea principală și un   link  pentru  redirecționarea  către secțiunea  respectivă  de dezbatere in cadrul  lucrărilor  forumului.

 

 

 

 

Secțiunea 1 - Gestionarea durabilă a pădurilor / starea pădurii /politici de  răspuns la procedura  de infringement  deschisă  de Comisia  Europeană  pe  domeniul  pădurilor.

 

 

 

 

Dl.  Lucian Filigean - Secretar PEFC România 

Domeniul forestier - între realități și fake news. Ce ne spun rezultatele Inventarului Național al Pădurilor.

Link  prezentare  scrisă.

Link  prezentare  în  cadrul  forumului.

 

 

 

Dl. Istvan Toke - Președinte executiv Federația Proprietarilor de Păduri și Pășuni Nostra Silva

Combaterea exploatării forestiere ilegale. Accent: proiectul SUMAL 2.0, între deziderat și aplicabilitate reală.

 

 

 

Link  prezentare  scrisă.

Link  prezentare  în  cadrul  forumului.

 

 

 

Dl. Adrian Crețu - Președinte Asociația Administratorilor de Păduri

Evaluarea de mediu a amenajamentelor silvice.

 

 

Link  prezentare  în  cadrul  forumului.

 

 

 

D-na Laura Bouriaud - Prof.- Universitatea Ștefan cel Mare Suceava

Cum transformăm consumul de lemne de foc din problema socială într-o oportunitate, prin creșterea eficienței energetice a utilizării resursei?

 

 Link  prezentare  scrisă.

Link  prezentare  în  cadrul  forumului.

 

Secțiunea 2. Lemnul din păduri gestionate durabil ca resursă pentru bioeconomie

 

În dezbatere: Rolul pădurilor și al industriilor bazate pe lemn din pădurile gestionate în mod durabil în noua bioeconomie. Contribuția esențială prin fixarea carbonului în păduri și produse din lemn, prin efectul de  substituție, al altor produse cu o amprentă ecologică mai mare. Sectorul industriilor bazate pe lemn în contextul obiectivelor Pactului Verde European.

 

 

 

Dl. Paul Dima – CEO Porini Log Oy - Finland International

   Veriga lipsă.

 

 

Link  prezentare  scrisă.

Link  prezentare  în  cadrul  forumului.

 

 

Prof. Marian Dragoi - Universitatea Ștefan cel Mare Suceava

  • LCA - Evaluarea impactului de mediului pe înreg ciclul de viață al produsului. De ce „Epoca Lemnului”?

 

 

Link  prezentare  în  cadrul  forumului.

 

 

 

 

Dl. Paul Brannen - Director Afaceri Publice al  Confederației  Europene  a Industriei  de Prelucrare  a Lemnului CEI-Bois    

Creștere durabilă: contribuția industriei lemnului

 

Link  prezentare  scrisă.

Link  prezentare  în  cadrul  forumului.

 

 

 

Constantin Tobescu -  Președinte Asociația Industriei  Lemnului – Prolemn

Principii pentru o nouă strategie sectorială pădure - industrii bazate pe lemn. Priorități și oportunități de finanțare în contextul Pactului Verde European.

 

Link  prezentare  scrisă.

Link  prezentare  în  cadrul  forumului.

 

 

ORA 12.30 -13.00

Secțiunea 3. Dezbaterea finală. Concluzii

 

 

Intervenții din partea  Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor-dl  Emil  Săndulescu

 

 

 

Intervenție  d-na  Gilda  Scânteianu -  Asociația  Industriei  Lemnului-Prolemn

 

 

 

 

 

 

Interventie  dl  Ovidius  Mărcuțianu-  Director  General  Adjunct al    RNP-Romsilva

 

 

 

Intervenție  Bogdan  Tudor-  Președinte  Nostra Silva

 

 Conferință de presă. Întrebări din partea jurnaliștilor.

 

-Intervenție  d-na  Luminița  Moroianu-Focus  Energetic -  SUMAL  2.0

 

Revista Presei:

 

 

 

Postează un comentariu
Arata 1 comentarii :

Neculai Nacu
Suma perceputa de Ocolul Silvic pentru paza padurii, este de 145 lei/ha pe an. Pentru a scoate lemn din marcatura accidentale si igiena, trebuie sa achit serviciile de marcare, avizare, etc, precum si contributia la fondul de regenerare/consrvare, in total vreo suta de lei per metru cub. Adunand costurile cu scos-apropiat si transport, ajung la pretul de piata al lemnului de foc. Eu ca proprietar de padure sunt doar contribuabil?.