Prolemn: Prețurile de adjudecare în creștere, de peste 500 lei/metru cub, anticipează o adâncire a blocajelor

Sursa:
Fordaq
Vizualizări:
839
 • text size

CP-Asociația  Industriei   de Prelucrare  a  Lemnului-  Prolemn

 

 

Prețuri în creștere, de peste 500 lei/metru cub, la licitațiile de lemn pe picior organizate de RNP -Romsilva. Piața anticipează o adâncire a blocajelor

 

      Pornindu-se de la realitatea prețurilor foarte mari înregistrate în prezent pe piața lemnului, prețurile de adjudecare la licitațiile de masa lemnoasă principale organizate de RNP - Romsilva pentru producția anului 2023 sunt de trei ori mai mari decât prețurile anului 2020. La licitația de la Direcția Silvică Vâlcea, spre exemplu, prețul mediu de adjudecare a fost de 514 lei/mc, pentru un volum adjudecat de 55.857 metri cubi. Cu  astfel  de prețuri  de  adjudecare, prețurile lemnului  de  foc  nu pot decât  să crească.  Lemnul  pentru  industrie  este  deja  cu  40-60  %  mai  scump   decât  prețurile  acelorași  sortimente în țările  europene.  În  luna septembrie  2022,  conform  INS  avem o  scădere  a producției  în  industria  lemnului de  16 %  comparative  cu  luna septembrie  a anului  2021.   Concomitent,  importurile  de mobilă  vor  depăși  1  miliard  de euro  în 2022,  o dublare  față  de anii  anteriori. În final,  populația plătește  costul blocajelor  din domeniul  forestier  prin prețurile  lemnului  de  foc  și al  produselor  din lemn.

 

 

   Efectul conjugat al OUG 134/2022, privind plafonarea prețurilor pentru lemnul de foc, al deciziilor administrative ale RNP - Romsilva privind volumul de resursă pusă în piață și prețurile de pornire pentru licitații, precum și al proiectelor legislative ale Guvernului, este afectarea gravă a aprovizionării  populației  cu  lemn  de foc și  a  activităților economice din industriile bazate pe lemn, cu un potențial impact economic, social și chiar de mediu profund negativ.

   Asociația Industriei Lemnului – Prolemn a trimis o scrisoare deschisă Guvernului României prin care solicită adoptarea unor măsuri de susținere reală pentru sector.

   Cătălin Tobescu, președintele AIL – Prolemn: „Cel mai verde sector al economiei românești este grav afectat de deciziile și măsurile luate în această toamnă. În loc să fructificăm acest potențial enorm pentru economie, societate și mediu, în loc să facem din pădure și industria lemnului un motor de dezvoltare durabilă, în loc să asigurăm securitatea energetică a comunităților vulnerabile din resursa regenerabilă a biomasei forestiere și agricole, ne vedem iarăși în postura de a trage un semnal de alarmă pentru a opri aceste evoluții care riscă să distrugă ce s-a construit în ultimii treizeci de ani în sector.”

Fundamente solide pentru dezvoltare bazată pe resursa de lemn

   Activitățile economice bazate pe resursa de lemn contribuie în prezent 4,5% la PIB-ul României, sau 9,86 miliarde de Euro anual, și susțin peste 330.000 de locuri de muncă direct, indirect și indus.

   Concomitent, energia termică produsă din biomasă forestieră este echivalentul a 40.000.000 MWh, echivalent a 62% din energia regenerabilă produsă de România. Substituția acestei energii din biomasă lemnoasă către gaz metan ar necesita un consum anual suplimentar de 4 miliarde mc de gaz și investiții noi în rețele de distribuție de ordinul de mărime al zecilor de miliarde de Euro. În fapt, biomasa  forestieră  va  rămâne pentru  mulți  ani , ca și în prezent,  singura  resursă  regenerabilă  disponibilă  pentru încălzire, și  concomitent  cea  mai  ieftină.

   Toate aceste beneficii sunt extrase dintr-o recoltă redusă de masă lemnoasă, relativ la creșterea anuală a pădurilor și comparativ cu alte țări europene. Potrivit studiului PwC publicat în luna septembrie, România recoltează un volum comercial de 33% din creșterea totală anuală a pădurii, în timp ce media europeană se situează la aproximativ 63%, iar primele trei țări recoltează peste sau aproape de 100%.

   În pofida acestor fundamente solide, asistăm la evoluții adverse, cauzate de măsuri legislative și administrative care distorsionează grav piața lemnului și, în consecință, activitatea economică dintr-un sector esențial al economiei naționale.

 

Efectul conjugat: afectarea  aprovizionării  populației  cu lemn de  foc,  o industrie cu frânele trase

   În urma deciziilor administrative și a măsurilor legislative adoptate recent, asistăm concomitent la:

 • o criză de aprovizionare a populației cu lemn de foc, cu prețuri mai mari decât cele anterioare plafonării.
 • pe fondul prețurilor foarte mari ale lemnului de foc, care fixează un nivel minim al prețurilor în piața lemnului, prețurile resursei de lemn pentru industrie sunt cu 40-60% mai mari decât prețurile pieței europene, afectând competitivitatea industriei lemnului din România.
 • la o scădere dramatică a producției în industria lemnului, de 16% în septembrie 2022 față de septembrie 2021, cu închideri de capacități mari de producție.
 • la aproape o dublare a importurilor de mobilă în 2022 față de anii anteriori, cu depășirea pragului de 1 miliard de Euro importuri.
 • pornindu-se de la realitatea prețurilor foarte mari înregistrate în prezent pe piața lemnului, prețurile de adjudecare la licitațiile de masa lemnoasă principale organizate de RNP - Romsilva pentru producția anului 2023 sunt de trei ori mai mari decât prețurile anului 2020. La licitația de la Direcția Silvică Vâlcea, spre exemplu, prețul mediu de adjudecare a fost de 514 lei/mc, pentru un volum adjudecat de 55.857 metri cubi.
 • o propunere de ordonanță de urgență prevede revizuirea retroactivă a evaluării de mediu a amenajamentelor silvice, ceea ce ar putea conduce la suspendarea aplicării amenajamentelor silvice pentru 50-70% din fondul forestier național, cu amplificarea blocajelor și a deficitului de resursă de lemn în piață.

   Măsurile corecte în situația de deficit de resursă de pe piața lemnului sunt cele care conduc la asigurarea necesarului, așa cum a arătat în permanență Asociația Industriei Lemnului – Prolemn.

 • punerea în piață a unui volum de masă lemnoasă la nivelul posibilității stabilite de amenajamentele silvice.
 • implementarea unei proceduri funcționale de evaluare de mediu, aplicabile pentru viitor, cu măsuri de tranziție pentru amenajamentele care se aplică în prezent astfel încât să nu existe blocaje.
 • prețuri de pornire la licitație stabilite corect, în baza prețurilor de referință, pe fundamente economice.
 • ordonanța de urgență privind plafonarea prețurilor lemnului de foc, peleților și bricheților trebuie abrogată imediat pentru a nu mai produce efecte contrare, urmând ca ulterior să se adopte măsuri de sprijin reale.
 • implementarea unor  proiecte   de  creștere  a eficienței  energetice  în  utilizarea biomasei. Un  exempu  simplu:  România  produce  anual  600 000  tone  peleți,  consumul  intern  anual  este  de doar  200 000  tone,  pentru  că  România  nu  a implementat  nici  un proiect  serios  de  sprijinire a  instalării  de centrale  pe  peleți.
 • și  desigur, există  foarte  multe  categorii  de  biomasă  agricolă care  pot  fi valorificate  energetic,  nu trebuie  lăsată  toată  geutatea  pe resursa foarte  valoroasă  de lemn.

  Analiza de impact pusă la dispoziția guvernanților împreună cu scrisoarea deschisă este disponibilă pe www.pro-lemn.ro.

Toate aceste teme și propuneri vor fi discutate în cadrul Forumului Pădurilor, Industriei Lemnului și Economiei Verzi, ediția a VI-a, organizat în 14 decembrie 2022 de Comunitatea Forestierilor din România – Fordaq cu susținerea Asociația Industriei Lemnului – Prolemn. Mai multe detalii despre Forum și formularul de înregistrare sunt disponibile urmărind  link-ul:

Forumul Pădurilor 2022: De la Strategia Națională pentru Păduri la un nou Cod Silvic și politici coerente pentru sectorul pădure-lemn

 

xxxx

 

Pentru mai multe detalii:
Cătălin Tobescu
Asociația Industriei Lemnului – Prolemn
catalin.tobescu@pro-lemn.ro
+40 758 979 531

 

Despre Asociația Industriei Lemnului – Prolemn
Asociația Industriei Lemnului – Prolemn este o organizație non-guvernamentală, apolitică și non-profit care promovează utilizarea sustenabilă a lemnului provenit din păduri gestionate durabil în diferite aplicații industriale. Constituită în 2020, Asociația numără în prezent peste 30 de membri – companii din industria de prelucrare a lemnului. Mai multe despre AIL – Prolemn: www.pro-lemn.ro

Postează un comentariu