Calculul APV în SUMAL taie nodul gordian din silvicultură

Sursa:
Forestry
Vizualizări:
12010
  • text size
Apariţia SUMAL forţează găsirea de soluţii la foarte multe probleme care au existat de mult timp dar care acum nu mai pot fi ignorate datorită rigorii pe care o impune sistemul SUMAL.

Între problemele centrale ridicate este şi cea a calculului certificat al actelor de punere în valoare, document de evaluare primar al masei lemnoase care intra în circuitul economic şi document primar de provenienţă legală a masei lemnoase.

Dacă la început a existat o reticenţă în folosirea noului soft pentru calcul APV (alimentate şi de unele erori de calcul existente în prima versiune, corectate ulterior la versiunile noi existente pe www.sumal.forestier.ro), în prezent este evidentă soliditatea juridică şi tehnică a soluţiei adoptate de către SUMAL.

Ce aduce nou din punct de vedere juridic calculul APV în SUMAL :
- versiunile de calcul utilizate în practică se bazau pe metoda seriilor de volume aprobată prin normele tehnice din anul 1986 . Aceste norme tehnice au fost abrogate prin ordinul de ministru care aprobă normele tehnice din anul 2000, deci versiunea veche de calcul APV nu are support juridic
- în acelaşi timp, ordinul de ministru care aprobă normele din anul 2000 nu a fost publicat în monitorul oficial, astfel încât nu poate fi folosit în justiţie.

Apariţia HG-ului 996 care obligă la calculul APV prin metoda utilizată de către SUMAL rezolvă acest nod gordian al normelor tehnice IV în silvicultură şi oferă cadrul juridic de referinţă.

Pentru a rezolva definitiv problema, metoda de calcul folosită de către SUMAL, bazată pe normele tehnice din 2000, a fost dezvoltată într-un altgoritm de calcul APV de către d-nii profesori Iosif Leahu şi Ştefan Tamaş, avizată de către Consiliul Ştiinţific al ICAS şi aprobată în Comisia Tehnico Ştiinţifică a Ministerului (cu participarea specialiştilor în domeniu).

După parcurgerea acestor etape, metodologia de calcul APV se află în faza de aprobare prin ordin de ministru, care va finaliza acest proces prin care vom avea o metodologie publică, certificată din punct de vedere ştiinţific şi actualizată la zi de calcul APV.

Ce aduce nou din punct de vedere tehnic noua metodologie :
-metoda folosită de către SUMAL este cea descrisă în normele tehnice din anul 2000 sub numele de metoda ecuaţiei de regresie a volumelor relative, actualizată pe baza tabelelor dendrometrice publicate de către ICAS în anul 2004.
- realizează un bun echilibru între nevoile practicii (simplitate în lucrările de teren) şi precizie în estimare (toleranţă 5 % la un grad de acoperire de 68%).
- se bazează pe diametrul mediu al suprafeţei de bază, mai simplu şi mai precis de calculat.
- se bazează pe arbori măsuraţi în jurul diametrului mediu (uşurinţă în practică)
- numărul de specii este extins la 41 de specii (faţă de 29 în trecut).
- coeficienţii ecuaţiilor sunt corectaţi pe baza ultimelor tabele dendrometrice-2004.
- este diferenţiată pe arborete echiene şi pluriene (în calcul se ia structura arboretului în care se face marcarea).

Esenţial este însă calculul certificat al APV, calcul ce rulează pe serverul ministerului, unic la nivel naţional. De aici porneşte circuitul lemnului în industrie şi aceasta este temelia SUMAL.

Cât de actual mai este astăzi calculul APV în silvicultură? La nivelul actual de fărâmiţare a prelucrării primare a lemnului şi a comerţului cu lemn, când nu se poate pune problema unei recepţii corecte a masei lemnoase intrată în circutitul economic (soluţia vestică), practic nu s-a găsit o soluţie alternativă la APV. Peste câţiva ani de aplicare a SUMAL şi organizare a pieţei lemnului, situaţia s-ar putea schimba şi se va putea simplifica regimul de evidenţă a masei lemnoase.
Deocamdată, calculul APV în SUMAL taie nodul gordian din silvicultură.
Postează un comentariu