Ghid pentru implementarea unui sistem due-diligence

Sursa:
Forestry
Vizualizări:
20131
  • text size

Aplicarea   Reg (UE) 995/2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn  (denumit in continuare EUTR) a intrat intr-un con de umbra  , desi  EUTR este in vigoare din martie 2013.  Sub amenintarea unei sanctiuni de infragement din partea UE,  in legislatia nationala au fost  desemnate autoritatile competenente pentru implementare   si au fost introduce sanctiuni prin HG-470-2014.

De ce este important EUTR?  Este  un instrument de lupta impotriva taierilor ilegale  stabilind obligatii la 3 nivele: al operatorilor economici, la nivelul  autoritatilor competente, la nivelul UE. Este un mecanism prin  care consumatorii  de produse la nivelul UE  se incredinteaza   ca lemnul provine din paduri gospodarite durabil.  Un mecanism nou.  O abordare din care sectorul forestier din Romania are foarte multe de invatat.

La nivelul operatorilor economici , EUTR  aduce viziunea resposabilitatii fiecarui agent economic de a nu plasa lemn taiat ilegal  pe piata.  Este un mecanism voluntar, fiecare operator economic se angajeaza la un nivel de bune practici  pe care si-l asuma ,  cu grade  diferite  de incredere  pentru partenerii sai de afaceri / piata:

-          Sistem de due-diligence propriu,  fara auditare externa.

-          Sistem de due-diligence propriu, cu auditare externa.

-          Sistem de due-diligence al unei organizatii de monitorizare, sistem aprobat la nivelul UE.

-          certificare intr-un sistem recunoscut international.

 

De ce este atat  de important mecanismul?  In timp, partea sanatoasa a sectorului forestier   va intelege  sa se delimiteze de partea “gri” sau “neagra” a sectorului, prin adoptarea   voluntara a unor bune practici   auditate extern si certificate.

 

Aici intervine al doilea nivel al EUTR: obligatiile autoritatilor competente national. Marea noutate adusa aici:

-           autoritatile competente trebuie sa faca o evaluare de risc de taieri  ilegale, pe zone subnationale.

-          Controlul trebuie directionat prioritar pe zonele de risc  si pentru agentii economici  cu  activitati de risc privind taierile ilegale.

-          Transparenta  a unor registre de control, transparenta utila pentru  identificarea operatorilor cu practici ilegale  dar si pentru monitorizarea eficientei actiunilor de control ale autoritatii competente.

Evident, o abordare de bun simt dar atat de departe de realitatea noastra romaneasca.

 

Al treilea nivel- este cel de audit  al   aplicarii EUTR la nivel European. Din 2 in 2 ani, la nivel European se vor face rapoarte privind aplicarea EUTR (primul  raport in martie 2015).  UE a contractat o firma de consultant care va face un astfel de raport pentru fiecare tara, eficienta implementarii EUTR fiind evaluata prin  prisma transpunerii  regulamentului in legislatia nationala dar mai ales prin prevalenta taierilor ilegale.  Iar aici  Romania  are o mare problema. Desi avem extreme de multe mecanisme de control si monitorizare (suprareglementare), prevalenta   taierilor ilegale este mare.  Nu stim  cat de dura  va fi evaluarea la nivelul UE,   dar este de presupus ca sub presiunea opiniei publice si a ONG-urilor de mediu rigurozitatea acestor  evaluari si cerinte va creste.

 

Din punct de vedere practic, este util pentru operatorii economici  sa cunoasca principalele preverile ale HG-470-2014  in privinta  implementarii unui sistem due-diligence:

 

Art. 4.  Alin (1)  Operatorii care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, astfel cum sunt definiţi la art. 2 lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, denumit în continuare Regulament, au obligaţia să implementeze şi să utilizeze pentru categoria materialelor lemnoase, aşa cum sunt definite în anexa la Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare - cod - 4401, cod - 4403, cod - 4406, 4407, un sistem "due diligence", astfel cum este prevăzut la art. 6 din Regulament.

 

 

Art. 4 alin (3) 1 Începând cu data de 1 ianuarie 2015 se interzice exploatarea masei lemnoase pe picior de către operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) care nu utilizează un sistem "due diligence".

 

Art. 7. Alin (1) (1) Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:

f) implementarea de către operatori a propriului sistem "due diligence" care nu îndeplineşte elementele prevăzute la art. 6 din Regulament, cu amendă de la 1.000 lei la 6.000 lei;

g) utilizarea necorespunzătoare de către operatori a propriului sistem "due diligence", cu amendă de la 1.000 lei la 6.000 lei;

h) utilizarea necorespunzătoare de către operatori a unui sistem "due diligence" instituit de o organizaţie de monitorizare, cu amendă de la 1.000 lei la 6.000 lei;

i) neîndeplinirea de către operatorii sistemului "due diligence" a obligaţiilor prevăzute la art. 4 alin. (3), cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei;

 

Evident, cea mai dura prevedere este cea care obliga operatorii economici  care exploateaza masa lemnoasa pe picior   sa aiba implementat un sistem due-diligence incepand cu 1  ianuarie 2015, sub sanctiunea unei amenzi  substantiale .

Autoritatea competenta  ar fi trebuit, desigur, sa ofere suport agentilor economici  in implementarea acestui regulament european.   In mod practic, in Romania prin  sistemul de aprobare a amenajamentelor, paza obligatorie prin ocoale silvice, APV-uri, autorizatii de exploatare, SUMAL, exista implementat un nivel foarte ridicat de control  si monitorizare  a legislatiei silvice.

Dar abordarea EUTR  este diferita, foarte simpla si foarte complexa in acelasi timp.  Este definita legislatia aplicabila ca fiind cea referitoare la:

- drepturi de recoltare a lemnului în interiorul limitelor legale făcute publice;

- plăți pentru drepturile de recoltare și lemn, inclusiv taxe legate de recoltarea lemnului;

- recoltarea lemnului, inclusiv legislația din domeniul mediului și cel forestier, inclusiv gestionarea pădurilor și conservarea biodiversității, atunci când acestea sunt direct legate de recoltarea lemnului;

- drepturile legale ale terților privind folosința și proprietatea afectate de recoltarea lemnului; precum și

- comerțul și vama, în măsura în care este vizat sectorul forestier.

Astfel, prin legislație aplicabilă se înțelege și legislația care vizează plățile și taxele pentru drepturile de recoltare, drepturile privind folosința și proprietatea, legislația privind recoltarea lemnului inclusiv cea din domeniul mediului, atunci când acestea sunt direct legate de recoltarea lemnului.

EUTR  solicita o evaluare de risc , masuri de reducere a riscului si proceduri  de implementare  (due diligence) pentru aceste evaluari.

Pentru operatorii economici dar si pentru  organele de control care trebuie sa verifice conformitatea sistemelor de due-diligence implementate de agentii economici,   era evident necesara aparitia unui ghid de implementare a unui sistem due-diligence. 

La initiative WWF, in baza unui protocol cu DAPP (ministerul), s-a constituit  un grup consultativ  care a elaborate un astfel de ghid, care poate fi consultat aici:

Ghid de bune practici

pentru operatorii naționali în vederea

implementării corespunzătoare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010

 

Ghidul  este complex, cu detalierea  legislatiei  europene   si nationale aplicabile  si ofera in final o baza pentru dezvoltarea unui sistem due-diligence propriu de catre fiecare operator  economic.

Partea cea mai complexa a ghidului se refera la identificarea zonelor subnationale (grupul de lucru a considerat  ac aceste zone pot fi identificate la nivel de ocol si UP)  care pot fi considerate ca fiind cu risc scazut de taieri ilegale  si respectiv  a zonelor considerate a fi cu risc ridicat de taieri ilegale.   Aceasta abordare ar trebui sa fie un ghid si pentru autoritatea competenta (minister)  care ar trebui sa dezvolte o harta nationala a zonelor de risc.

 

Evident, operatorii economici trebuie sa extraga din ghid proceduri de  evaluare a riscului si de diminuare a riscului corespunzatoare   specificului activitatii proprii ( in consecinta, acesta poate fi foarte simplu   sau mai complex).

 

Referitor  la prevederea din HG-470-2014 “Art. 4 alin (3) 1 Începând cu data de 1 ianuarie 2015 se interzice exploatarea masei lemnoase pe picior de către operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) care nu utilizează un sistem "due diligence". “,    solutia propusa de ghid este:

“Autoritatea competenta va dezvolta un sistem de   evidenta a operatorilor economici  care implementeaza un sistem due-diligence. În etapa de preselecție pentru licitație, ocoalele  silvice vor putea consulta sistemul  de evidență al agenților economici care au implementat un sistem due-diligence. Pana la constituirea acestui sistem de evidență, ocoalele silvice vor putea solicita operatorilor  declaratii pe proprie raspundere  privind implementarea unui sistem due-diligence.”

Este o solutie simpla, aplicabila imediat.

Operatorii economici  trebuie sa asimileze prevederile EUTR  995/2010  si sper  ca in timp  acest  aplicarea acestui regulament European sa devina un factor de evolutie  pentru sectorul forestier. 

Pentru inceput, “operatorii”  in sensul EUTR   trebuie sa implementeze un sistem due-diligence.  Oricat de simplu. Ghidul atasat  este un ajutor.  Si trebuie sa o faca pana la 1 ianuarie 2015.

Este un inceput.

Postează un comentariu
Arata 16 comentarii :

Steluta Nagy
Buna,suntem fabrica de mobila si cumparam cherestea de pe piata,cu avize in SUMAL si certificare FSC. Mai avem nevoie si de Due Diligence?????
ospstejarii
Detalii despre SISTEMUl DUE DILIGENCE la http://duediligencelemn.esy.es/
Cristiana Smixioti
Buna ziua, desi am citit legislatia, nu am inteles cum se procedeaza in sistemul DD in cazul importului de cherestea din tari non UE. Multumesc
Adriana
Adriana
Am dori sā stim de unde il putem procura acest sistem in fond ce contine un act sau un program ? ...Multumesc
Ilie Negura
Am inteles ca este vorba de tinerea unor registre cu transabilitateal lemnului..adica de unde vine si unde ajunge...
Ilie Negura
Cei care vor trebui sa implementeze un sistem,,due-diligence'' sunt doar firmele care licitaza lemn pe picior (adica primul cere pune lemnul pe piata).
Rodica Sot
Am dori sā stim de unde il putem procura acest sistem in fond ce contine un act sau un program ?
Ciprian Dobos
Se tine cate un dosar pentru fiecare apv in parte si daca da ce trebuie să conțină acest dosar.
Ciprian Dobos
Due diligence se tine pentru fiecare partida in parte sau per general. Daca se achizitioneaza de la firme trebuie due diligence?
FILDA
FILDA
Buna ziua,un agent economic care prelucreaza lemn si vinde deseuri si resturi din lemn si rumegus care se incadreaza la cod 4401 are obligatia de a utiliza acest sistem due diligence?