Modificarea Codului Silvic a fost adoptată. Toată lumea trebuie să se repozitioneze in piata lemnului

Sursa:
Fordaq
Vizualizări:
4015
  • text size

Modificarea  Codului  Silvic -  PLX 55/2018   a  fost  adoptată  ieri  de catre plenul  Camerei  Deputatilor.

Dezbaterea  de ieri  din plenul Camerei  Deputatilor  a  evidentiat  cele  3 puncte  de vedere  diferite  care  au  existat in cadrul  PSD  si care au intârziat adoptarea  Codului  Silvic:

  • d-na Ministru Doina Pană: In 2016, agentii economici au directionat către populatie doar 4 % din lemnul achizitionat pe picior. In 2017, doar 3 %. Restul merge la procesatori. Prin modificarea Codului Silvic in 2016, am dorit ca lemnul de foc să ajungă la populatie. Dacă votati modificarea Codului Silvic, anulati functia socială a pădurii, luati lemnul de foc de la populatie si il directionati către industrie.
  • Comisia pentru Agricultură- dl deputat Ioan Terea: Noi am constatat un blocaj. Daca nu modificăm art.59, riscăm ca 2 milioane mc să nu intre in piata. Noi in Comisie am propus ca Romsilva să exploateze masa lemnoasă din aceste categorii de lucrări prin forte proprii, apoi să o ofere la prestatii. Ceea ce nu se adjudecă prin prestatii, să fie oferit ca masă lemnoasă pe picior. Punct. Apoi a venit Ministerul cu acest amendament.
  • Amendamentul Ministerului- care figura in raportul Comisiei ca amendament respins, a fost propus pentru adoptare in plen de către dl deputat PSD Emanuel Havrici, fiind adoptat. Argumentatia d-lui deputat Havrici ( a Ministerului): cea mai bună formulă pentru a debloca situatia, pentru a permite vânzarea pe picior a masei lemnoase care altfel nu ar fi exploatată, dar pentru a păstra in acelasi timp neschimbat volumul de lemn de foc oferit populatiei este forma art. 59 dată de următorul amendament:

 

Art. 59 alin 5 (indice 1)Lucrările de îngrijire şi conducere a arboretelor, tăierile de igienă, precum și tăierile de produse accidentale dispersate sau realizate pe suprafețele compacte de maximum 3 ha, executate în fondul forestier proprietate publică a statului, se realizează de către administratorii prevăzuţi de lege, în următoarea ordine:
a) prin exploatare în regie proprie, cu forţe proprii;
b) prin exploatare în regie proprie, prin prestări servicii cu operatori economici atestaţi pentru lucrări de exploatare forestieră;
c) prin valorificare ca masă lemnoasă pe picior; valorificarea ca masă lemnoasă pe picior se poate face numai pentru volumul din actele de punere în valoare care depăşeşte capacitatea proprie de exploatare la nivelul ocolului silvic/bazei experimentale şi după organizare a cel puţin două proceduri de achiziţie publică, în condiţiile legii. Volumul lemnului de foc rezultat din masa lemnoasă valorificată pe picior se oferă spre valorificare în ordinea de priorităţi prevăzută la alin. (5 indice2).

 

            Deblochează această formulare  a art. 59. Alin 5(1)  situatia din sectorul  forestier?  Opinia  d-lui  Director  General  Ciprian Pahontu, exprimată  in dezbaterea din Comisie, a fost DA.  Evident Romsilva exploatează masă lemnoasă in limita  capacitătii  proprii  de exploatare, pentru  2018 au  fost parcurse 2 proceduri   (poate fi o licitatie  si o negociere)  de achizitii  de servicii  de exploatare pentru partizile  din categoriile  de lucrări in cauza, iar pentru  2019  aceste  proceduri  vor putea fi parcurse rapid la inceputul  anului ,  astfel incât volumul neadjudecat  prin  prestatii să poată fi rapid oferit  la vânzare ca masă lemnoasă pe picior.  Opinia  Romsilva a fost deci  că această  formulare deblochează situatia  din sector.

           Cât  de complicat  va fi pentru  agentii  economici  "să ofere  spre  valorificare" lemnul  de foc in ordinea  de priorităti  prevăzută  de  art  59. alin. 5 (2)-  adica populatie, institutii publice, etc? Să îl  ofere, nu să îl  vândă. 

           Nu  ar trebui sa fie prea complicat.  Vorbim doar de lemnul  de foc  din APV-uri, agentii  economici  pot să ofere acest  volum  in rampa  parchetului,  către  depozite  de lemn  de foc,  in depozitele  proprii;  pot  să il ofere printr-un anunt pe Internet, printr-un  anunt pe poarta  depozitului  sau printr-o notificare  către   Primaria  din zona  rampei  sau  a depozitului.  Important  este  ca prin regulamentul  de vânzare  a masei lemnoase  să nu se reglementeze excesiv această procedură  prin care lemnul  de foc  este oferit populatiei  de către agentii  economici. Agentii  economici  trebuie sa aiba flexibilitate  totala asupra modalitatii  in care  "oferă"  această  resursă populatiei,  cvasitotalitatea agentilor  economici  fac asta oricum.

 

         Alte modificări  aduse art. 59:

  • Art 59.  Alin (4)  se abrogă.  Dispare obligativitatea pentru RNP  si  UAT-uri de a oferi lemnul  de foc  si populatiei  din UAT-urile vecine  parchetului.

 

  • Modificarea Art.  59 alin (2) permite  ca cererile  de lemn de foc  sa poata  fi adresate  si direct ocolului, pe langa modalitatea  de a fi centralizate  de catre primarie.

 

  • Modificarea art. 59  alin (5)  permite  ca stocurile  nevalorificate  de lemn fasonat, dupa  acoperirea necesarului  de lemn de foc, sa poata  fi valorificate conform regulamentului  de valorificare a masei lemnoase.

 

Alte modificări  aduse Codului  Silvic:

  •   Procedura  de stabilire  a  ocoalelor  nominalizate se va stabili prin ordin de ministru, pentru  a deveni mai flexibilă.

 

  • Se elimină eroarea  materiala de la  art 16 (reglementare corectată, pentru  suprafetele  de "peste"  30 ha).

 

  • Se elimină dublarea prejudiciilor pentru pădurile din grupa I functională.

 

Per ansamblu, modificarea  Codului  Silvic  este  pozitivă in evaluarea mea. In  fapt,  a existat  un consens larg pe necesitatea modificării  Codului  Silvic,  formularea amendamentelor  de catre  Minister  si  de către Comisie  este  foarte putin  diferită.

 

Ce efecte  va produce modificarea  Codului  Silvic in piată?

Pentru  2018, dacă luăm in considerare  timpul care se va scurge până la promulgarea actului normativ, aparitia regulamentului  de vânzare  a masei  lemnoase, organizarea licitatiilor  de către  Romsilva,  asa cum  estimam  anterior,  se va ajunge către sfârsitul lunii  septembrie-  inceputul lui octombrie.  Volumele  care ar putea fi scoase la licitatie  de către  Romsilva  ar putea totaliza 1 000 000 mc  de produse accidentale  si rărituri.

Dar situatia in piata lemnului  s-a  schimbat  dramatic  între timp:  companiile mari  din industria plăcilor (Kronospan, Kastamonu, Yildiz)  si-au redus  dramatic  activitatea  si achizitiile  de resursă, fortate de blocajul  desfacerii  produselor  finite.  Pur  si simplu la preturile  resursei  masei  lemnoase din Romania nu mai reusesc  să vândă  decât volume mult diminuate, in special la  export, dar pierd si  din cota de pe piată internă.  Reducerea  achizitiilor de către aceste companii  a lăsat fără desfacere foarte multe firme  din sectorul  de exploatare,  dar si firme  din industria  de prelucrare a lemnului  pentru  deseuri.  Tot acest volum de masă lemnoasă care nu mai are desfacere in industrie  este oferit ca lemn de foc  către populatie.

 

Piata lemnului  este haotică, bulversată  de schimbările legislative, cu vectori contrari  care o modelează:

-       Volume de resursă mai mici, preturi  mari. Acesta  este efectul modificării  Codului  Silvic anul trecut.  Firmele  de exploatare care au cumpărat  la preturi  mari resursa pe picior  si  Romsilva , la care se adaugă  cererea  de lemn de foc a populatiei,  mentin preturile  ridicate.

-       Contractia  industriei lemnului  cu efect  in cererea mai scăzută, in special in industria plăcilor,  conduce la un exces de ofertă in piată.  Efectul  secundar  este criza de lichidităti pentru  foarte multe firme  de exploatare, criză care se agravează permanent  si conduce la scăderea capacitătii  de exploatare a firmelor.

Volumul de aproximativ 1 milion mc pe care ar putea să îl ofere Romsilva in toamna anului  2018  va fi greu  de pus in piata  de către firmele  de exploatare: in acea perioada au esalonate parchete  de produse principale,  preturile mai mici din piată  rezultate  ca urmare a ofertei  suplimentare   pot agrava criza sectorului  de exploatare.

 

            Cu sigurantă,  este necesară   o scădere a preturilor  resursei  de lemn in Romania.  Reglajul  ar trebui să se facă prin licitatiile principale  din toamna anului 2018  pentru  productia anului 2019.

 

            Intre timp,  această perioada tulbure din 2018  va fi foarte greu  de depăsit atât  de către Romsilva  cât si de către firmele  de exploatare  si industria lemnului.

 

            Modificarea  Codului  Silvic  este pozitivă in evaluarea mea, dar  vine prea târziu si  adaugă incă un element  de incertitudine in 2018:  in ce perioada  , ce volum si  din ce categorii  de lucrări  va fi oferit  suplimentar de către  Romsilva  ca lemn pe picior?

 

           Răspunsul Romsilva va depinde de urmatoarea intrebare:  cand  se va modifica regulamentul  de vanzare  a  masei  lemnoase?

 

           Tensiunea  din piata lemnului  este rezultatul  suprareglementării, al lipsei  de elasticitate a ofertei  fată  de cererea  din piată. Pe termen lung,  este necesară o  reglementare  mai  flexibilă, reglementarea  din Codul  Silvic  este excesivă.

 

         Deocamdată, pe termen  scurt,  toată lumea  va trebui să isi  revizuiască pozitionarea in piata lemnului.

 

          

 

            

 

 

Postează un comentariu
Arata 4 comentarii :

Felicianu Jiboteanu
Sa insistat in mod deosebit sa se modifice acest art.59. cu orice pret.A iesit un hibrid de articol , prin care Romsilva si UAT au mai multa masa lemnoasa la alegere, iar incapacitatea asigurarii cu lemn de foc a fost "pasata "catre agentii economici.Ca si la vanzarea masei lemnoase fasonate cu cele 2 runde , s a legiferat vanzare in 2 runde a masei lemnoase pe picior, fapt prevazut de art 59 litc)..Unde este economia de piata a liberului schimb? Cum este posibil sa legiferezi ca agentii economici "să ofere spre valorificare" lemnul de foc in ordinea de priorităti prevăzută de art 59. alin. 5 (2)- adica populatie, institutii publice, etc? Oare ASFOR este de acord cu acest mod de aplicare a Regulamentelor Uniunii europene? Pe cine reprezinta ASFOR?Referindu ne strict la lemnul de foc, depozitele agentilor economici sunt pline de lemn d foc; de ce nu se cumpara? Ofertarea pietei cu inca 1 000 000 mc masa lemnoasa pe picior nu va face decat sa agraveze situatia, si nici decum sa ajute populatia cu lemn de foc.O piata normala se pliaza pe cerere si oferta; daca exista cerere, vanzatorii ofera la vanzare masa lemnoasa; daca nu exista cerere , se asteapta iar aici intervine statul prin subventionarea sectorului, a contractorilor.Ramane de vazut cum se va modifica Regulamentul de vanzare cumparare si cum va obliga acest regulament cumparatorul sa vanda marfa in conditiile impuse de vanzator. Cred ca Oficiul concurentei va trebui sa aiba un cuvant de spus in acest sens.
Iulian Gaina
Doamne . A esit mai rau decat trebuia . Este f clar ce sa urmarit sa realizat prin lege . Efectele sunt devastatoare . Repet . Cineva va plati ! Dar se pare ca vom plati noi poporul . Sa mai dus o ramura a unei economii .
Costel Hojbota
Nu sa modifică nimic pentru agentii economici.Din contra Romsilva va exploata produsele principale,accidentale foarte multe astfel incat se precomteaza principalele pe picior iar cateva din produsele de igiena si rarituri unu si curatiri se va vinde pe picior.
Gheorghe Banita
Eu si nu numai eu,multe firme nu sunt de acord cu runda 1 si ruda 2 la licitatii pe masa lemnoasa fasonata.Pai runda 1 sa faca mobila.atunci noi care producem cherestea ce facem,luam ce ramane!!!???.Nu e corect.