Special

Special
 • Special
 • februarie 25, 2021 08:46

Rezultatele licitațiilor RNP-Romsilva pentru producția anului 2021

În comparație cu acest pret mediu de 149.82 lei/mc pentru producția anului 2020, prețurile medii de adjudecare pentru producția anului 2021 au fost de 180,84 lei, în crestere cu 22 % față de prețul mediu de pornire de 147,92 lei/mc.... [mai mult...]

Special
 • Special
 • februarie 19, 2021 04:42

2016-2021 : SUMAL 2.0, Gelu Puiu și Gabriel Păun

Personal cred că rezultatul operaționalizării SUMAL 2.0 va conduce la o criză mai amplă decât cea din 2016, o criză de resursă manifestată atât pentru industrie cât si pe segmentul de lemn de foc pentru populație. Va fi o nouă involuție și decapitalizare a sectorului de exploatare și industriei lemnului, cu un nou val de eliminare din piată a operatorilor mici și de concentrare economică.... [mai mult...]

Special
 • Special
 • februarie 10, 2021 07:14

Comunicat: Petiție pentru un SUMAL funcțional, eficient și corect !

semnatarii solicită revizuirea în regim de urgență a HG 497/2020 și a aplicațiilor SUMAL 2.0 pornind de la practicile europene, cu respectarea Regulamentului European 995/2010, cu concentrarea urmăririi trasabilității masei lemnoase la prima punere pe piață, astfel încât sa fie construit un sistem funcțional și eficient de combatere a tăierilor ilegale și care sa nu împovăreze cu costuri administrative inutile operatorii economici. Necesitatea urgenței revizuirii actului normativ este dată de blocajele induse de operaționalizarea SUMAL 2.0 la 31 ianuarie 2021, în prezent întreaga ramură a economiei forestiere funcționând la maxim o treime din nivelul normal de activitate.... [mai mult...]

Special
 • Special
 • februarie 02, 2021 06:06

SUMAL 2.0 este defect. Să îl returnăm producătorului.

În relația cu statul avem Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, care reglementează la art. 1: (1) Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluționarea în termenul legal a unei cereri, se poate adresa instanței de contencios administrativ competente, pentru anularea actului, recunoașterea dreptului pretins sau a interesului legitim și repararea pagubei ce i-a fost cauzată. Interesul legitim poate fi atât privat, cât și public. Ieri, în prima zi de lucru de funcționare a SUMAL, au fost emise aproximativ 7 % din numărul de avize de transport dintr-o zi obișnuită. ... [mai mult...]

Special
 • Special
 • ianuarie 29, 2021 08:32

Sondaj SUMAL 2.0: 83 % dintre operatorii economici estimează blocaje majore în activitate

răspunsurile dominante ale sondajului: - 75 % dintre respondenți consideră că extinderea SUMAL 2.0, prin definiția extinsă a controlului, pe lanțul de industrializare și comercializare, este orientare greșită a controlului și o risipire a resurselor. Controlul eficient este la prima punere pe piață. -79 % dintre respondenți consideră pregătirea implementării, în lipsa metodologiei de populare a bazelor de date și de instruire a utilizatorilor, haotică. -60% dintre respondenți evaluează aplicațiile SUMAL Avize și SUMAL registru Electronic inaplicabile în puncte esențiale, prin lipsa recepțiilor, a neclarității completării avizelor pentru cherestea, lipsa stabilității aplicațiilor și resetarea frecventă cu pierderea datelor. -49 % dintre respondenți estimează o afectare a activității în proporție de 10-50% pe 1-3 luni, 34 % estimează o afectare a activității de peste 50 %, blocaje pe termen lung cu efecte sistemice asupra industriei lemnului.... [mai mult...]

Special
 • Special
 • ianuarie 22, 2021 06:34

Decizia este luată.SUMAL 2.0 va fi lansat la 31 ianuarie. Cu orice preț !

Cu siguranță, SUMAL 2.0 va aduce blocaje. Nu știm cât de mari vor fi aceste blocaje și mai ales cât vor dura.... [mai mult...]

 • Special
 • ianuarie 19, 2021 12:31

Cine răspunde? La 5 ani de la începutul dezvoltării, testarea și pregătirea implementării SUMAL 2.0, la 31 ianuarie, reprezintă un haos !

Intrarea în vigoare a HG 497/ 2020 și implicit operationalizarea SUMAL 2.0 de la 31 ianuarie 2021 ar putea duce la blocaje majore și haos pe întreaga ramură a sectorului forestier, a industriei lemnului și pe întregul lanț de comercializare a materialelor lemnoase. Motivul principal al acestei situații este lipsa unei metodologii clare și coerente privind popularea bazelor de date, validarea fluxurilor de informații și instruirea utilizatorilor SUMAL 2.0.... [mai mult...]

Special
 • Special
 • ianuarie 18, 2021 10:49

The French beech market analyzed by Claude Schnepf

Claude Schnepf heads Scierie et Caisserie de Steinbourg, one of the leaders in the beech market in France with 75,000 m3 processed annually, a capacity which will soon increase to 100,000 m3 thanks to a major investment program. The company exports 70% of its turnover outside the EU (€ 21m in 2019), mainly to China, a market that Claude Schnepf has known for 25 years...... [mai mult...]

Special
 • Special
 • ianuarie 15, 2021 07:00

Invitație la dezbaterea publică: Proiectul SUMAL 2.0 – Puncte tari, puncte slabe

Dezbaterea va încerca să răspundă la întrebarea: este aplicabil, necesar , oportun SUMAL 2.0 în forma actuală, fără modificarea HG 497/2020, de la 1 februarie?... [mai mult...]

Special
 • Special
 • ianuarie 08, 2021 10:56

SUMAL 2.0 și o nouă lege a contravențiilor silvice de la 1 februarie? Ce va face dl Ministru Tanczos Barna?

Dl Ministru Tanczos Barna se află unei decizii cruciale. Dl Secretar de Stat Gelu Puiu susține implementarea SUMAL 2.0, în forma actuală, de la 1 februarie si o nouă lege a contravențiilor silvice, după chipul SUMAL 2.0. Dl. Ciprian Muscă-ASFOR susține practic implementarea sistemului SUMAL 2.0 in forma actuală. Asociația Industriei Lemnului- Prolemn și Federația Proprietarilor de Păduri Nostra Silva sustin, într-o poziție comună, că aplicarea de la 1 februarie a SUMAL 2.0 va produce blocaje majore pe întreg lanțul de valorificare al masei lemnoase.... [mai mult...]

Pagina 1 din 101